07:01 | 08/04/2021

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn - Ảnh 1.

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-may-quoc-hoi-viet-nam-sau-khi-kien-toan-20210408070210063.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/