|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

[Infographic] Tiền thuế bảo vệ môi trường sẽ được sử dụng thế nào?

15:52 | 27/05/2018
Chia sẻ
Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu kịch khung, cụ thể xăng là 4.000 đồng/lít và dầu là 2.000 đồng/lít. Phần thu được từ thuế bảo vệ môi trường sẽ nộp vào ngân sách, và từ đó Quốc hội sẽ cân đối và duyệt chi ăn cứ vào tình hình ngân sách hàng năm.

Văn Thắng