Thời sự

Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

17:02 | 22/01/2021

Chia sẻ

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng phải là những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực uy tín trong đảng bộ...
Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Đại biểu dự Đại hội XIII phải là những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ và phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để tham gia Đại hội.