Chứng khoán

[Infographic] Các thị trường giá lên (Bull Markets) dài nhất lịch sử

19:00 | 05/07/2018

Chia sẻ

Thị trường giá lên hay thị trường con bò (Bull Market) ám chỉ giai đoạn tăng trưởng. Dưới đây là những thời kì đánh dấu chuỗi kéo dài nhất trong lịch sử.

Minh Đan