|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHĐCĐ ABBank: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 68%, thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB khi điều kiện thuận lợi

10:55 | 28/04/2023
Chia sẻ
Trong năm 2023, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 68% so với năm 2022, đạt 2.826 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB tại HOSE khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ ABBank. (Ảnh: Phương Nga).

Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nhiều vấn đề quan trọng trình các cổ đông thông qua như kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2027.

Tính đến, số cổ đông tham dự đạt 418 cổ đông, tương đương 72,93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

Trong năm 2023, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 68% so với năm 2022, đạt 2.826 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 5%, đạt 136,816 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 tăng 2%, đạt 93.508 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) ước đạt 97.382 tỷ đồng, tăng 10%. Room tín dụng sẽ được thay đổi từng thời kỳ theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ABBank. (Nguồn: ABBank). 

Chủ tịch HĐQT, ông Đào Mạnh Kháng cho biết trong năm 2022, mặc dù ngân hàng chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra nhưng kết quả kinh doanh năm 2022 đã phản ánh thực chất và nguồn thu từ kinh doanh xuất phát từ hoạt động cốt lõi của ABBank.

Bên cạnh đó, ngân hàng đã mua lại được toàn bộ nợ bán cho VAMC, xử lý dứt điểm một số khoản nợ xấu cũ tồn đọng. Tính đến 31/12/2022, ABBank đã xử lý, thu hồi được 2.629 tỷ đồng nợ xấu và nợ có vấn đề, đạt 138,4% kế hoạch năm (1.900 tỷ đồng). Ngân hàng không còn dư nợ trái phiếu VAMC.

Ngân hàng cũng tiếp tục tăng mức vốn điều lệ tiệm cận mức 10.000 tỷ đồng. Sau khi chia tiếp cổ phiếu bằng cổ tức thêm 10% đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 mức vốn điều lệ ABBANK sẽ đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Về vấn đề bảo hiểm, Quyền Tổng Giám đốc ABBank, bà Lê Thị Bích Phượng cho biết việc thay đổi đối tác bảo hiểm nhằm tối đa lợi ích cho khách hàng và ngân hàng. Mức thu nhập từ thỏa thuận bảo hiểm với đối tác mới gấp đôi so với đối tác cũ.

Về kết quả kinh doanh của công ty con, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ABBank (ABBA)đạt mức lợi nhuận trước thuế 59,12 tỷ đông, tăng 12% so năm 2021, đạt 101% kế hoạch 2022. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ (ABBAS - Công ty thuộc sở hữu gián tiếp của ABBank) thông qua ABBA, đạt mức lợi nhuận trước thuế 3,3 tỷ đồng, giảm 4% so năm 2021, đạt 114% kế hoạch 2022.

Định hướng năm 2023, ông Kháng cho biết ABBank đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 căn cứ định hướng chiến lược, thực tiễn của ngân hàng và yêu cầu, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) khi điều kiện thị trường thuận lợi theo quyết định cụ thể của HĐQT.

Đồng thời triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) theo Phương án tăng mức vốn điều lệ ABBank đã được thông qua theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 khi cần thiết và phù hợp với nhu cầu của ngân hàng.

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%

Theo tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của ABBank là 1.353 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Sau khi trích lập các quỹ cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng.

Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 

Ngoài ra, HĐQT ABBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2023-2027. 

Cụ thể, HĐQT sẽ bao gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT có ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là thành viên độc lập).

Ngoài ra còn có ông Trần Bá Vinh và bà Đỗ Thị Nhung dự kiến sẽ là thành viên độc lập, được HĐQT đề cử theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự, ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew được cổ đông Maybank đề cử vào vị trí thành viên HĐQT.

BKS sẽ gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách. Danh sách ứng viêngồm bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, bà Phạm Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Thanh Thái.

Nhân sự dự kiến thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Nguồn: tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 của ABBank.

Tại cuộc họp ngày 6/3/2023, HĐQT đã thông qua toàn bộ danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 nói trên. HĐQT đã trình trình NHNN theo quy định hiện hành của pháp luật và được NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS ABBank nhiệm kỳ 2023-2027. 

Phần thảo luận:

- Khoản phí thu từ bảo hiểm là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch lợi nhuận năm 2022, trong 2023 khoản mục cũng chiếm tỷ trọng lớn. Gần đây có nhiều vụ lùm xùm liên quan đến bảo hiểm, ban lãnh đạo có kế hoạch dự phòng không trong trường hợp doanh thu bảo hiểm không đạt mục tiêu?

Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng: Kế hoạch năm 2022 trình bày tại cuộc họp năm trước đặt mục tiêu ngân hàng sẽ có phí trả trước từ đối tác bảo hiểm. Thực tế trong năm 2022, ngân hàng không lựa chọn đối tác bảo hiểm có nguồn thu trả trước mà phải trả cho đối tác FWD 223 tỷ đồng nên ABBank không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2023, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước kiểm soát hoạt động bảo hiểm, chiến lược của ABBank là lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi mong muốn mang lại giải pháp cho khách hàng trên cơ sở hiểu nhu cầu khách hàng. Ngân hàng không ép buộc khách hàng mua sản phẩm nếu khách hàng không muốn mua. 

Với những thay đổi về cơ cấu tổ chức, ngân hàng đang có khối mới là khối thúc đẩy bán, xây dựng công cụ mới có dữ liệu thông tin khách hàng nhằm đoán trước nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chỉ tập trung vào khách hàng có nhu cầu và chào bán sản phẩm bảo hiểm.

Chúng tôi không đợi lúc khách hàng khó khăn để ép khách hàng mua sản phẩm dịch vụ mà mong muốn mang lại giá trị cho khách hàng, khác so với từ trước đến nay là bán sản phẩm đồng loạt. 

Việc NHNN cấm các ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm là rất đúng để tăng niềm tin cho thị trường khách hàng và tránh việc ép mua bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm rất tiên tiến cho thị trường, không mất đi được và là công cụ hữu hiệu để cung cấp giải pháp tài chính.

- Ngân hàng có kế hoạch phát hành ESOP trong 2022 với giá phát hành khoảng 10.000- 12.000 đồng/cp nhưng giá cổ phiếu ABB luôn dưới mệnh, ngân hàng có dự định phát hành giá ESOP là bao nhiêu?

Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng: Ngân hàng hàng đang xây dựng mục tiêu tham vọng, trong 5 năm nữa trở thành ngân hàng có vốn hóa 3 tỷ USD. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có tính cam kết cao. Với mục tiêu này, chúng tôi tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự trong dài hạn, do đó chi phí cho nhân sự và hệ thống công nghệ sẽ cần đầu tư dài hạn.

Việc phát hành ESOP sẽ tạo niềm tin cho các nhân sự tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức. Giá bán như nào là quyền lợi của đội ngũ nhân sự tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức. Giá phát hành ESOP sẽ là 10.000 đồng/cp.

Hiện nay giá thị trường của cổ phiếu ABB thấp dưới mệnh giá, chúng ta không thể phát hành cp dưới giá mệnh được.

- Sự hỗ trợ của Maybank trong sự phát triển của ngân hàng?

Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng: Maybank đã gắn bó cùng ngân hàng rất lâu, hỗ trợ ABBank quản trị rủi ro và chuyển đổi số. Ngân hàng có nhiều hướng đi nhưng phải an toàn. 

Maybank có kinh nghiệm từ quá trình chuyển đổi số và quản trị rủi ro. Maybank đã cử hai chuyên gia từng có kinh nghiệm trong chuyển đổi số sẽ tham gia vào ủy ban chiến lược của ngân hàng trong tương lai.

- Hiện cổ phiếu vẫn giao dịch trên UPCoM, ABBank có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HNX hay HOSE không? Dự kiến khi nào?

- So với các ngân hàng khác, cổ phiếu ABBank có triển vọng tăng hay không?

 

Chủ tịch Đào Mạnh Kháng: Trước đây, chúng tôi đã xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục để niêm yết cổ phiếu khi thị trường thuận lợi. Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để huy động vốn và tiếp cận với cổ đông, đồng thời cũng là áp lực để chúng ta có chỉ số hoạt động tốt hơn.

Chúng tôi tiếp tục xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu lên sàn chính thức ngay trong năm 2023 khi thị trường thuận lợi.

Về diễn biến giá cổ phiếu, chúng tôi đang làm trong ngân hàng và không đặt nặng việc giá cổ phiếu thay đổi hàng ngày. Chúng tôi cũng chia sẻ với các cổ đông khi mong muốn ngân hàng có những hoạt động mang lại niềm tin hoặc cơ hội trong việc dịch chuyển cổ phiếu nhưng ngân hàng là một trong những ngành rất khó trong giai đoạn này.

Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, nhiệm vụ của ngân hàng là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hoạt động nhưng cũng cần rất tỉnh táo vì chúng ta là ngân hàng thương mại - chịu áp lực với cổ đông về hiệu quả hoạt động chứ không phải người làm chính sách.

Năm nay, chúng tôi rất thận trọng khi phê duyệt kế hoạch kinh doanh. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, chúng tôi không mong chờ một con sóng để chia sẻ với cổ đông và kêu gọi đầu tư vào cổ phiếu của ABBank. Chúng tôi chỉ mong cổ đông kiên nhẫn, các số liệu trên báo cáo năm 2022 của ngân hàng rất thực tế.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một tổ chức phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lại qua việc mang lại giá trị cho khách hàng và quyền lợi cho cổ đông. Quyền lợi của cổ đông và hiệu quả ngân hàng sẽ đến sau quyền lợi của khách hàng.

- Kế hoạch chia cổ tức trong 5 năm tới là gì, bằng cổ phiếu hay tiền mặt?

Chủ tịch Đào Mạnh Kháng: ABBank đang hướng đến tương lai là một tổ chức mang lại giá trị cho khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư rất mạnh mẽ vào con người.

Rất nhiều thành viên HĐQT thắc mắc mặt bằng lương thấp như thế này thì làm sao thu hút được nhân tài. Chúng tôi luôn ở trong tình trạng không có lợi nhuận, không tăng được lương, không tăng lương thì làm sao thu hút được người giỏi, không có người giỏi thì có lợi nhuận cao.

Do vậy, chúng tôi đề nghị cổ đông sẵn sàng đồng hành với Ban điều hành, HĐQT để giữ lại lợi nhuận để đầu tư dài hạn vào con người, hệ thống, công nghệ để lợi nhuận bứt phá hơn.

Thị trường đang khó khăn như này là cơ hội để chúng ta nhìn lại hệ thống. Đồng tiền đang khó như thế này thì đầu tư vào đâu để không mất giá? Đầu tư vào con người. Chúng ta có con người thì mới cạnh tranh được.

ĐHĐCĐ thông qua tất cả tờ trình.

Phương Nga