Chứng khoán

Công ty chứng khoán nào tận dụng thời cơ giỏi nhất khi tiền ồ ạt vào thị trường?

12:00 | 25/02/2021

Chia sẻ

Cùng với sự tăng trưởng mạnh về doanh thu trong năm 2020, các công ty chứng khoán cũng cải thiện đáng kể về lợi nhuận trong năm vừa qua. Nhiều đơn vị có mức tăng trưởng lợi nhuận bằng lần.
[Test bài thường] Ông Lê Vinh Danh nói về 'thu nhập 556 triệu đồng mỗi tháng' - Ảnh 1.

Đồ họa: Alex Chu.

Thống kê tại 60 công ty chứng khoán cho quy mô lớn nhất thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 đạt 10.547 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2019. Các công ty chứng khoán có quy mô lớn vẫn chiếm ưu thế trong việc tăng trưởng lợi nhuận. Cụ thể, 20 công ty có quy mô lớn nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 9.509 tỷ đồng, tăng 45% so với 2019.

Quán quân về lợi nhuận trong năm 2020 là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, TCBS) với mức lãi sau thuế 2.152 tỷ đồng, tăng 697 tỷ đồng so với 2019. Theo thống kê, TCBS cũng là công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất về lợi nhuận trong năm qua.

Cùng với TCBS, Chứng khoán SSI (Mã: SSI) lọt nhóm công ty lãi ròng nghìn tỷ đồng trên thị trường. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán SSI đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 38,4% so với năm 2019. Đây là công ty đứng thứ ba về mức tăng trưởng lãi ròng năm 2020.

Đứng thứ ba về lợi nhuận trong năm 2020 là Chứng khoán Bản Việt (Mã: VCI) với lợi nhuận ròng 769 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước đó. Trong nhóm các công ty dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường, Chứng khoán Bản Việt có sự tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn nhất, xếp sau SSI, VPS, HSC, VNDirect và Mirae Asset.

Xét về tỷ lệ tăng trưởng, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, Mã: VDS) dẫn đầu khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 150 tỷ đồng, gấp 4,3 lần năm 2019. Nhóm tăng trường bằng lần trong năm qua còn có Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) và Chứng khoán VIX (Mã: VIX).

Năm 2020, lãi ròng của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là 754 tỷ đồng, gấp lần 3 lần những gì đạt được trong năm 2019. Đây là công ty chứng khoán đứng thứ hai về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán VIX năm qua là 328 tỷ đồng, gấp 2,8 lần 2019.

Tại nhóm công ty chứng khoán ngoại, các đơn vị đến từ Hàn Quốc ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc nhất. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) là 500 tỷ đồng, tăng trưởng 32,2% so với năm 2019. Khởi sắc hơn, mức lãi của KIS Việt Nam và KB Việt Nam tăng trưởng lần lượt 63% và 60%, lần lượt đạt 207 tỷ đồng và 168 tỷ đồng.

Đi ngược xu hướng cả ngành, trong nhóm công ty chứng khoán lớn có hai đơn vị sụt giảm về lợi nhuận là Chứng khoán FPT (Mã: FTS) và Chứng khoán Bản Việt (Mã: BVS). Lợi nhuận của FPTS và BVSC lần lượt giảm 44 tỷ đồng và 3 tỷ đồng so với năm 2019.

Hoàng Linh