Tiêu dùng

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Chủ tịch Dragon Capital: ‘Nền kinh tế phải có một mức phát triển nhất định thì người dân mới có nhu cầu đầu tư vào các công cụ tài chính’

Chủ tịch Dragon Capital: ‘Nền kinh tế phải có một mức phát triển nhất định thì người dân mới có nhu cầu đầu tư vào các công cụ tài chính’
Theo ông Dominic Scriven, một nền kinh tế phải có một mức phát triển nhất định thì người dân mới có nhu cầu để đầu tư vào các công cụ tài chính. Còn nếu mức phát triển vẫn thấp thì người dân chưa có nhu cầu trên vì họ còn phải lo cho những nhu cầu cấp bách hơn như ăn uống, nhà cửa.