|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức thuế

Dịch chuyển thuế (Tax shifting) là gì? Nội dung và các phương pháp dịch chuyển thuế

Dịch chuyển thuế (Tax shifting) là gì? Nội dung và các phương pháp dịch chuyển thuế

Dịch chuyển thuế (tiếng Anh: Tax shifting) là việc một khoản thuế bị chuyển từ người nộp thuế theo luật thuế sang một người nào đó.
Kiến thức Kinh tế -14:03 | 14/11/2019
Thuế suất biên (Marginal Tax Rate) là gì? Đặc trưng của thuế suất biên

Thuế suất biên (Marginal Tax Rate) là gì? Đặc trưng của thuế suất biên

Thuế suất biên (tiếng Anh: Marginal Tax Rate) hay thuế suất cận biên là tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm.
Kiến thức Kinh tế -10:47 | 14/11/2019
Thuế suất hiệu quả (Effective Tax Rate) là gì?

Thuế suất hiệu quả (Effective Tax Rate) là gì?

Thuế suất hiệu quả (tiếng Anh: Effective Tax Rate) là thuế suất trung bình được trả bởi một doanh nghiệp hoặc một cá nhân.
Kiến thức Kinh tế -09:57 | 14/11/2019
Công bằng theo chiều ngang (Horizontal Equity) trong nguyên tắc đánh thuế là gì?

Công bằng theo chiều ngang (Horizontal Equity) trong nguyên tắc đánh thuế là gì?

Công bằng theo chiều ngang (tiếng Anh: Horizontal Equity) là một lí thuyết kinh tế cho rằng các cá nhân có thu nhập và tài sản tương tự phải trả cùng số tiền thuế. Hệ thống thuế càng trung lập thì càng được coi là công bằng theo chiều ngang.
Kiến thức Kinh tế -17:32 | 13/11/2019
Công bằng theo chiều dọc (Vertical Equity) trong nguyên tắc đánh thuế là gì?

Công bằng theo chiều dọc (Vertical Equity) trong nguyên tắc đánh thuế là gì?

Công bằng theo chiều dọc (tiếng Anh: Vertical Equity) là một phương pháp thu thuế thu nhập, trong đó các khoản thuế phải trả tăng theo số tiền thu nhập kiếm được.
Kiến thức Kinh tế -16:54 | 13/11/2019
Nguyên tắc đánh thuế theo khả năng nộp thuế (Ability to pay) là gì?

Nguyên tắc đánh thuế theo khả năng nộp thuế (Ability to pay) là gì?

Nguyên tắc đánh thuế theo khả năng nộp thuế (tiếng Anh: Ability to pay) là nguyên tắc gắn mức thu về thuế với thu nhập và của cải của người nộp thuế. Khối lượng của cải và thu nhập của một người càng nhiều, anh ta càng có khả năng và phải nộp thuế nhiều.
Kiến thức Kinh tế -16:31 | 13/11/2019
Thuế phẳng (Flat Tax) là gì? Bản chất và đặc trưng của thuế phẳng

Thuế phẳng (Flat Tax) là gì? Bản chất và đặc trưng của thuế phẳng

Thuế phẳng (tiếng Anh: Flat Tax) áp dụng cùng một tỉ lệ thuế cho tất cả người nộp thuế bất kể mức thu nhập.
Kiến thức Kinh tế -15:17 | 13/11/2019
Thuế theo tỉ lệ (Proportional Tax) là gì?

Thuế theo tỉ lệ (Proportional Tax) là gì?

Thuế theo tỉ lệ (tiếng Anh: Proportional Tax) là một hệ thống thuế thu nhập trong đó cùng một tỉ lệ thuế được đánh vào tất cả người nộp thuế, bất kể thu nhập của họ. Thuế tỉ lệ áp dụng cùng một mức thuế đối với người nộp thuế có thu nhập thấp, trung bình và cao.
Kiến thức Kinh tế -14:37 | 13/11/2019
Người nộp thuế (Taxpayer) là ai? Qui định cụ thể về người nộp thuế ở Việt Nam

Người nộp thuế (Taxpayer) là ai? Qui định cụ thể về người nộp thuế ở Việt Nam

Người nộp thuế (tiếng Anh: Taxpayer) có thể là một cá nhân hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế cho chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
Kiến thức Kinh tế -12:01 | 13/11/2019
Tình trạng khai thuế (Filing Status) là gì? Ý nghĩa của tình trạng khai thuế

Tình trạng khai thuế (Filing Status) là gì? Ý nghĩa của tình trạng khai thuế

Tình trạng khai thuế (tiếng Anh: Filing Status) là một danh mục xác định loại khai thuế mà người nộp thuế phải sử dụng khi nộp thuế của mình. Tình trạng khai thuế liên hệ mật thiết với tình trạng hôn nhân.
Kiến thức Kinh tế -11:29 | 13/11/2019
Thuế lũy thoái (Regressive Tax) là gì? Bản chất và đặc trưng của thuế lũy thoái

Thuế lũy thoái (Regressive Tax) là gì? Bản chất và đặc trưng của thuế lũy thoái

Thuế lũy thoái (tiếng Anh: Regressive Tax) là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỉ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế.
Kiến thức Kinh tế -09:55 | 13/11/2019
Thuế lũy tiến (Progressive tax) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Thuế lũy tiến (Progressive tax) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Thuế lũy tiến (tiếng Anh: Progressive tax) là loại thuế áp dụng mức thuế suất thấp hơn đối với người có thu nhập thấp và thuế suất cao hơn đối với những người có thu nhập cao, dựa trên khả năng chi trả của người nộp thuế.
Kiến thức Kinh tế -09:25 | 13/11/2019
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (Vietnam Tax Consultants’ Association - VTCA) là gì?

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (Vietnam Tax Consultants’ Association - VTCA) là gì?

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Tax Consultants’ Association - VTCA) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến thuế trên phạm vi cả nước.
Kiến thức Kinh tế -16:22 | 11/11/2019
Thuế quĩ lương (Payroll tax) là gì? Tại sao phải thu thuế quĩ lương?

Thuế quĩ lương (Payroll tax) là gì? Tại sao phải thu thuế quĩ lương?

Thuế quĩ lương (tiếng Anh: Payroll tax) là một loại thuế mà người sử dụng lao động giữ lại từ tiền lương của nhân viên và trả cho chính phủ thay cho nhân viên.
Kiến thức Kinh tế -16:07 | 05/11/2019
Thuế năng lượng (Energy Tax) là gì? Hiệu quả thuế năng lượng

Thuế năng lượng (Energy Tax) là gì? Hiệu quả thuế năng lượng

Thuế năng lượng (tiếng Anh: Energy Tax) là một phụ phí đánh vào nhiên liệu hóa thạch như dầu, than và khí tự nhiên.
Kiến thức Kinh tế -16:39 | 31/10/2019
Sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh, Quảng Nam giảm mạnh nhất cả nước dù năm ngoái lọt nhóm tăng cao
Trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, 5 tháng 2023, Bắc Ninh và Quảng Nam đều có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng thấp nhất cả nước.