|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức thuế

Khoản hoàn thuế (Tax Refund) là gì? Cách thức hoạt động Khoản hoàn thuế

Khoản hoàn thuế (Tax Refund) là gì? Cách thức hoạt động Khoản hoàn thuế

Khoản hoàn thuế (tiếng Anh: Tax Refund) là khoản hoàn trả lại bất kì số tiền thuế vượt quá nào được nộp cho cơ quan thuế địa phương hoặc nhà nước cho người nộp thuế.
Kiến thức Kinh tế -15:28 | 04/03/2020
Thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Income Tax) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Income Tax) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếng Anh: Deferred Income Tax) là một khoản được ghi ở bên nợ bảng cân đối kế toán do sự khác biệt trong cách thức ghi nhận thu nhập giữa luật thuế và phương pháp kế toán của công ty.
Kiến thức Kinh tế -09:46 | 24/02/2020
Chương trình chọn mua cổ phiếu cho nhân viên (Employee Stock Purchase Plan - ESPP) là gì?

Chương trình chọn mua cổ phiếu cho nhân viên (Employee Stock Purchase Plan - ESPP) là gì?

Chương trình chọn mua cổ phiếu cho nhân viên (tiếng Anh: Employee Stock Purchase Plan - ESPP) là một chương trình do công ty thực hiện và điều hành, ở đó các nhân viên tham gia có thể mua cổ phiếu của công ty với mức giá chiết khấu.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 03/02/2020
Quyền chọn cổ phiếu không tiêu chuẩn (Non-Qualified Stock Option - NSO) là gì? Cách sử dụng

Quyền chọn cổ phiếu không tiêu chuẩn (Non-Qualified Stock Option - NSO) là gì? Cách sử dụng

Quyền chọn cổ phiếu không tiêu chuẩn (tiếng Anh: Non-Qualified Stock Option - NSO) là một loại quyền chọn cổ phiếu nhân viên trong đó người sở hữu phải trả thuế thu nhập thông thường cho khoản chênh lệch giữa giá cấp quyền và giá thực hiện quyền chọn.
Kiến thức Kinh tế -18:29 | 30/01/2020
Thuế tối thiểu thay thế (Alternative Minimum Tax - AMT) là gì?

Thuế tối thiểu thay thế (Alternative Minimum Tax - AMT) là gì?

Thuế tối thiểu thay thế (tiếng Anh: Alternative Minimum Tax - AMT) là công cụ nhằm mục đích bảo đảm rằng các cá nhân hay công ty giàu có phải chi trả thêm ít nhất một số lợi tức.
Kiến thức Kinh tế -16:50 | 13/01/2020
Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Agricultural Land Use Tax) là gì? Căn cứ tính thuế

Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Agricultural Land Use Tax) là gì? Căn cứ tính thuế

Thuế sử dụng đất nông nghiệp (tiếng Anh: Agricultural Land Use Tax) nhằm tăng cường quản lí và khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, điều tiết một phần thu nhập của người sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
Kiến thức Kinh tế -09:47 | 13/01/2020
Chuyển đổi thu nhập (Income Shifting) là gì? Chuyển đổi thu nhập và đảo thuế

Chuyển đổi thu nhập (Income Shifting) là gì? Chuyển đổi thu nhập và đảo thuế

Chuyển đổi thu nhập (tiếng Anh: Income Shifting) là một kĩ thuật trong quá trình lập kế hoạch thuế để chuyển thu nhập từ nhóm thuế thu nhập cao hơn sang nhóm thuế thu nhập thấp hơn.
Kiến thức Kinh tế -10:51 | 30/12/2019
Vụ Chính sách thuế (Department of Tax Policy) là gì?

Vụ Chính sách thuế (Department of Tax Policy) là gì?

Vụ Chính sách thuế (tiếng Anh: Department of Tax Policy) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoạt động trong lĩnh vực về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -11:32 | 17/12/2019
Lá chắn thuế (Tax Shield) là gì? Ý nghĩa của lá chắn thuế

Lá chắn thuế (Tax Shield) là gì? Ý nghĩa của lá chắn thuế

Lá chắn thuế (tiếng Anh: Tax Shield) là khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế của một cá nhân hay doanh nghiệp đạt được thông qua việc yêu cầu những khoản khấu trừ hợp lệ như lãi thế chấp, chi phí y tế, các khoản đóng góp từ thiện, và khấu hao.
Kiến thức Kinh tế -14:14 | 11/12/2019
Thuế phụ bổng (Fringe benefits tax - FBT) là gì? Nội dung về thuế phụ bổng

Thuế phụ bổng (Fringe benefits tax - FBT) là gì? Nội dung về thuế phụ bổng

Thuế phụ bổng (tiếng Anh: Fringe benefits tax; viết tắt: FBT) là một loại thuế phải trả trên số bổng lộc đã cấp cho nhân viên hoặc những người thân cận của nhân viên do tính chất công việc của họ.
Kiến thức Kinh tế -15:26 | 03/12/2019
Nguyên tắc thụ hưởng theo lợi ích (Benefits Received Rule) là gì? Nội dung liên quan

Nguyên tắc thụ hưởng theo lợi ích (Benefits Received Rule) là gì? Nội dung liên quan

Nguyên tắc thụ hưởng theo lợi ích (tiếng Anh: Benefits Received Rule) có hai định nghĩa liên quan, một là lí thuyết về thuế và hai là qui định về thuế.
Kiến thức Kinh tế -11:49 | 29/11/2019
Đánh thuế theo khả năng thanh toán (Ability-to-Pay Taxation) là gì? Nội dung liên quan

Đánh thuế theo khả năng thanh toán (Ability-to-Pay Taxation) là gì? Nội dung liên quan

Đánh thuế theo khả năng thanh toán (tiếng Anh: Ability-to-Pay Taxation) là một nguyên tắc đánh thuế lũy tiến nhằm đảm bảo rằng các loại thuế được thu theo khả năng chi trả của người nộp thuế.
Kiến thức Kinh tế -10:30 | 29/11/2019
Thuế buôn chuyến là gì? Mục đích thu thuế

Thuế buôn chuyến là gì? Mục đích thu thuế

Thuế buôn chuyến là thuế đánh vào doanh số từng chuyến hàng. Do có sự chênh lệch về giá cả giữa địa phương này với địa phương khác nên xuất hiện hoạt động giao lưu hàng hoá của những người tư thương theo từng chuyến hàng.
Kiến thức Kinh tế -16:39 | 19/11/2019
Đánh thuế hai lần (Double taxation) là gì? Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đánh thuế hai lần (Double taxation) là gì? Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đánh thuế hai lần (tiếng Anh: Double taxation) là một hiện tượng bất lợi liên quan đến việc phải nộp thuế hai lần cho cùng một đối tượng đánh thuế, ví dụ như thu nhập hay tài sản.
Kiến thức Kinh tế -20:04 | 14/11/2019
Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) là gì?

Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) là gì?

Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (tiếng Anh: Base erosion and profit shifting, viết tắt: BEPS) được sử dụng bởi các công ty đa quốc gia nhằm chuyển dịch lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 14/11/2019
Khi các chuỗi cửa hàng bắt tay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính: Đâu là lợi thế?
Nở rộ xu hướng các chuỗi cửa hàng bắt tay với ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể.