|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức thuế

Thuế doanh nghiệp (Corporate Tax) là gì? Ưu điểm

Thuế doanh nghiệp (Corporate Tax) là gì? Ưu điểm

Thuế doanh nghiệp (tiếng Anh: Corporate Tax) là một khoản thuế mà chính phủ đánh vào lợi nhuận của một công ty.
Kiến thức Kinh tế -14:24 | 26/03/2020
Thuế thương vụ (Sales Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế thương vụ (Sales Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế thương vụ (tiếng Anh: Sales Tax) là thuế tiêu thụ được chính phủ áp lên việc bán hàng hóa và dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -14:12 | 26/03/2020
Khai thuế chung (Joint Return) là gì? Lợi ích của khai thuế chung

Khai thuế chung (Joint Return) là gì? Lợi ích của khai thuế chung

Khai thuế chung (tiếng Anh: Joint Return) là việc khai thuế được nộp cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) bởi hai người nộp thuế đã kết hôn và nộp thuế chung hoặc bởi người góa vợ/ góa phụ có đủ điều kiện nộp thuế chung.
Kiến thức Kinh tế -13:36 | 26/03/2020
Khung thuế (Tax Bracket) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Khung thuế (Tax Bracket) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Khung thuế (tiếng Anh: Tax Bracket) đề cập đến một phạm vi thu nhập phải chịu một mức thuế thu nhập nhất định.
Kiến thức Kinh tế -13:31 | 26/03/2020
Tờ khai thuế sửa đổi (Amended Return) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Tờ khai thuế sửa đổi (Amended Return) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Tờ khai thuế sửa đổi (tiếng Anh: Amended Return) là một tờ khai được đệ trình để sửa chữa cho tờ khai thuế của năm trước.
Kiến thức Kinh tế -13:30 | 26/03/2020
Thuế tội lỗi (Sin Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế tội lỗi (Sin Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế tội lỗi (tiếng Anh: Sin Tax) được đánh vào các hàng hóa và dịch vụ đặc biệt, có hại và làm tốn kém chi phí của xã hội tại thời điểm mua.
Kiến thức Kinh tế -13:26 | 26/03/2020
Luật thuế thất nghiệp Liên bang (Federal Unemployment Tax Act - FUTA) là gì? Đặc điểm của FUTA

Luật thuế thất nghiệp Liên bang (Federal Unemployment Tax Act - FUTA) là gì? Đặc điểm của FUTA

Luật thuế thất nghiệp Liên bang (FUTA) là luật đầu tiên cho phép chính phủ đánh thuế doanh nghiệp có nhân viên với mục đích thu tiền sau đó được phân bổ doanh thu này cho các cơ quan thất nghiệp nhà nước và trả cho những người lao động thất nghiệp đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:52 | 26/03/2020
Thuế an sinh xã hội (Social Security Tax) là gì? Đặc điểm của Thuế an sinh xã hội

Thuế an sinh xã hội (Social Security Tax) là gì? Đặc điểm của Thuế an sinh xã hội

Thuế an sinh xã hội (tên tiếng Anh: Social Security Tax) là thuế đánh vào cả người sử dụng lao động và người lao động để tài trợ cho chương trình An sinh xã hội.
Kiến thức Kinh tế -11:03 | 26/03/2020
Trụ cột gia đình (Breadwinner) là ai? Đặc điểm

Trụ cột gia đình (Breadwinner) là ai? Đặc điểm

Một trụ cột gia đình (tiếng Anh: Breadwinner) là một thuật ngữ cho người có thu nhập chính hoặc duy nhất trong một hộ gia đình.
Kiến thức Kinh tế -22:08 | 25/03/2020
Chủ hộ gia đình (Head of Household) là ai? Có nghĩa vụ khai thuế như thế nào?

Chủ hộ gia đình (Head of Household) là ai? Có nghĩa vụ khai thuế như thế nào?

Chủ hộ gia đình (tiếng Anh: Head of Household) là người có thể khai thuế rằng họ trả hơn một nửa chi phí hỗ trợ và nhà ở cho người phụ thuộc.
Kiến thức Kinh tế -22:05 | 25/03/2020
Thuế quà tặng (Gift Tax) là gì? Những trường hợp không phải chịu thuế quà tặng

Thuế quà tặng (Gift Tax) là gì? Những trường hợp không phải chịu thuế quà tặng

Thuế quà tặng (tiếng Anh: Gift Tax) là thuế liên bang áp dụng cho một cá nhân tặng bất cứ thứ gì có giá trị cho người khác.
Kiến thức Kinh tế -21:48 | 25/03/2020
Thu nhập phi tiền lương (Unearned Income) là gì? Đặc điểm và lợi ích

Thu nhập phi tiền lương (Unearned Income) là gì? Đặc điểm và lợi ích

Thu nhập phi tiền lương (tiếng Anh: Unearned Income) là thu nhập có được từ đầu tư và các nguồn khác không liên quan đến việc làm.
Kiến thức Kinh tế -18:27 | 25/03/2020
Thuế khấu trừ tại nguồn (Withholding Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế khấu trừ tại nguồn (Withholding Tax) là gì? Đặc điểm

Thuế khấu trừ tại nguồn (tiếng Anh: Withholding Tax) là khoản tiền mà chủ lao động giữ lại từ tiền lương của nhân viên và trả trực tiếp cho chính phủ.
Kiến thức Kinh tế -18:07 | 25/03/2020
Tín dụng hoàn lại (Refundable Credit) là gì? Đặc điểm và điều kiện sử dụng

Tín dụng hoàn lại (Refundable Credit) là gì? Đặc điểm và điều kiện sử dụng

Tín dụng hoàn lại (tiếng Anh: Refundable Credit) là tín dụng thuế được hoàn trả cho người nộp thuế cho dù nợ thuế là bao nhiêu.
Kiến thức Kinh tế -17:58 | 25/03/2020
Khai thuế riêng (Separate Tax Return) là gì? Đặc điểm

Khai thuế riêng (Separate Tax Return) là gì? Đặc điểm

Khai thuế riêng (tiếng Anh: Separate Tax Return) là việc khai thuế dành cho những người nộp thuế đã kết hôn, đang cùng nộp thuế với vợ hoặc chồng của họ.
Kiến thức Kinh tế -15:52 | 25/03/2020