|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức thuế

Bán thuế (Tax Selling) là gì? Đặc điểm

Bán thuế (Tax Selling) là gì? Đặc điểm

Bán thuế (tiếng Anh: Tax selling) là một loại giao dịch trong đó một nhà đầu tư bán một tài sản bị lỗ vốn để giảm hoặc loại bỏ các khoản lãi vốn bởi các khoản đầu tư khác, nhằm mục đích giảm thuế thu nhập.
Kiến thức Kinh tế -10:34 | 10/04/2020
Mùa thuế (Tax Season) là gì? Đặc điểm

Mùa thuế (Tax Season) là gì? Đặc điểm

Mùa thuế (tiếng Anh: Tax season) là khoảng thời gian mà người nộp thuế cá nhân thường lập báo cáo tài chính cho năm trước và nộp tờ khai thuế.
Kiến thức Kinh tế -09:50 | 10/04/2020
Kì nghỉ thuế (Tax Holiday) là gì? Đặc điểm

Kì nghỉ thuế (Tax Holiday) là gì? Đặc điểm

Kì nghỉ thuế (tiếng Anh: Tax holiday) là một chương trình khuyến khích của chính phủ nhằm giảm hoặc xoá bỏ thuế cho các doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -09:45 | 10/04/2020
Ảnh hưởng của thuế (Tax Incidence) là gì? Đặc điểm

Ảnh hưởng của thuế (Tax Incidence) là gì? Đặc điểm

Ảnh hưởng của thuế (tiếng Anh: Tax Incidence) là một thuật ngữ kinh tế để giải thích sự phân chia gánh nặng thuế giữa các bên liên quan, chẳng hạn như người mua và người bán hoặc người sản xuất và người tiêu dùng.
Kiến thức Kinh tế -22:26 | 09/04/2020
Chứng thư thuế (Tax Deed) là gì? Đặc điểm

Chứng thư thuế (Tax Deed) là gì? Đặc điểm

Chứng thư thuế (tiếng Anh: Tax Deed) là một tài liệu pháp lí cấp quyền sở hữu tài sản cho cơ quan chính phủ khi chủ sở hữu tài sản không trả các khoản thuế do tài sản đó.
Kiến thức Kinh tế -17:16 | 07/04/2020
Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982) là gì?

Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982) là gì?

Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982 - TEFRA) là luật thuế liên bang Mỹ được thông qua năm 1982 để tăng doanh thu ở nước này.
Kiến thức Kinh tế -17:06 | 07/04/2020
Thuế dành cho người xa xứ (Expatriation Tax) là gì? Đặc điểm và cách hoạt động

Thuế dành cho người xa xứ (Expatriation Tax) là gì? Đặc điểm và cách hoạt động

Thuế dành cho người xa xứ (tiếng Anh: Expatriation Tax) là thuế của chính phủ đánh vào các cá nhân di cư ra nước ngoài, thường dựa trên giá trị tài sản của người nộp thuế tại Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -17:03 | 07/04/2020
Người xa xứ (Expatriate) là ai? Đặc điểm và miễn giảm thuế

Người xa xứ (Expatriate) là ai? Đặc điểm và miễn giảm thuế

Người xa xứ (tiếng Anh: Expatriate) là cá nhân vì lí do công việc, sống tạm thời ở một quốc gia khác không phải là quốc gia mang quốc tịch hiện tại của họ.
Kiến thức Kinh tế -17:01 | 07/04/2020
Tiền lãi được khấu trừ thuế (Tax-deductible interest) là gì? Đặc điểm

Tiền lãi được khấu trừ thuế (Tax-deductible interest) là gì? Đặc điểm

Tiền lãi được khấu trừ thuế (tiếng Anh: Tax-deductible interest) là một khoản chi phí vay mà người nộp thuế có thể khai trên tờ khai thuế của Liên bang hoặc tiểu bang Mỹ để giảm thu nhập chịu thuế.
Kiến thức Kinh tế -17:00 | 07/04/2020
Ưu đãi thuế (Tax-advantaged) là gì? Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế

Ưu đãi thuế (Tax-advantaged) là gì? Các khoản đầu tư được ưu đãi thuế

Ưu đãi thuế (tiếng Anh: Tax-advantaged) đề cập đến bất kì loại đầu tư, tài khoản tài chính hoặc kế hoạch tiết kiệm nào được miễn thuế, hoãn thuế hoặc có những lợi ích thuế khác.
Kiến thức Kinh tế -16:56 | 07/04/2020
Lợi ích thuế (Tax benefits) là gì? Các loại lợi ích thuế

Lợi ích thuế (Tax benefits) là gì? Các loại lợi ích thuế

Lợi ích thuế (tiếng Anh: Tax benefits) là khoản khấu trừ được phép khai trên tờ khai thuế nhằm giảm gánh nặng của người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ một số loại hoạt động thương mại.
Kiến thức Kinh tế -16:43 | 07/04/2020
Nhân viên lương cao (Highly Compensated Employee - HCE) là ai? Đặc điểm

Nhân viên lương cao (Highly Compensated Employee - HCE) là ai? Đặc điểm

Nhân viên lương cao (tiếng Anh: Highly Compensated Employee - HCE) theo định nghĩa của Sở Thuế vụ Mỹ, là người sở hữu hơn 5% cổ phần của một doanh nghiệp bất cứ lúc nào trong năm hoặc năm liền trước, và nằm trong top 20% nhân viên khi được xếp hạng theo mức lương.
Kiến thức Kinh tế -14:57 | 06/04/2020
Người thụ hưởng (Beneficiary) là ai? Đặc điểm và các trường hợp có thể xảy ra

Người thụ hưởng (Beneficiary) là ai? Đặc điểm và các trường hợp có thể xảy ra

Trong tài chính, người thụ hưởng (tiếng Anh: Beneficiary) là người đủ điều kiện nhận các khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ.
Kiến thức Kinh tế -20:06 | 29/03/2020
Di sản chịu thuế (Taxable Estate) là gì? Đặc điểm và cách giải quyết

Di sản chịu thuế (Taxable Estate) là gì? Đặc điểm và cách giải quyết

Di sản chịu thuế (tiếng Anh: Taxable Estate) là tổng giá trị tài sản của người đã chết phải chịu thuế.
Kiến thức Kinh tế -20:01 | 29/03/2020
Thuế nhân viên hộ gia đình (Nanny tax) là gì? Đặc điểm

Thuế nhân viên hộ gia đình (Nanny tax) là gì? Đặc điểm

Thuế nhân viên hộ gia đình (tiếng Anh: Nanny tax) là một loại thuế liên bang của Mỹ được trả bởi những người sử dụng nhân viên hộ gia đình và trả tiền lương cho một số tiền nhất định.
Kiến thức Kinh tế -11:16 | 27/03/2020