|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức quản trị kinh doanh

Sáng kiến sở giao dịch chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative) là gì?

Sáng kiến sở giao dịch chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative) là gì?

Sáng kiến sở giao dịch chứng khoán phát triển bền vững (tiếng Anh: SSE Initiative) được thành lập vào năm 2009 bởi các tổ chức: Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), UNGC, UNEPRI và UNEPFI.
Kiến thức Kinh tế -14:21 | 10/06/2020
Mô hình đánh giá kết quả đào tạo dựa trên mục tiêu đánh giá là gì?

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo dựa trên mục tiêu đánh giá là gì?

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo dựa trên mục tiêu đánh giá là một trong những mô hình được dùng để đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:50 | 10/06/2020
Mô hình đánh giá đào tạo dựa trên vốn đầu tư của Phillips là gì?

Mô hình đánh giá đào tạo dựa trên vốn đầu tư của Phillips là gì?

Mô hình đánh giá đào tạo dựa trên vốn đầu tư của Phillips là một trong những mô hình được dùng để đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:36 | 10/06/2020
Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là gì?

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là gì?

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là một trong những mô hình được dùng để đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 10/06/2020
Nguyên tắc Xích đạo (The Equator Principles - EPs) là gì?

Nguyên tắc Xích đạo (The Equator Principles - EPs) là gì?

Nguyên tắc Xích đạo (tiếng Anh: The Equator Principles - EPs) là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 10/06/2020
Mô hình sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing - HPM) là gì?

Mô hình sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing - HPM) là gì?

Mô hình sản xuất hiệu suất cao (tiếng Anh: High Performance Manufacturing - HPM) là mô hình nhấn mạnh đến các hoạt động thực hành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo.
Kiến thức Kinh tế -15:42 | 09/06/2020
Chiến lược thám hiểm là gì? Thách thức và điều kiện thực hiện

Chiến lược thám hiểm là gì? Thách thức và điều kiện thực hiện

Chiến lược thám hiểm là chiến lược đổi mới trong đó doanh nghiệp tiến hành một loạt các thử nghiệm về công nghệ và thị trường.
Kiến thức Kinh tế -15:04 | 09/06/2020
Chiến lược cánh đồng màu mỡ là gì? Ưu thế và thách thức

Chiến lược cánh đồng màu mỡ là gì? Ưu thế và thách thức

Chiến lược cánh đồng màu mỡ là chiến lược đổi mới tại doanh nghiệp hiện hành, muốn khai thác tài sản và năng lực hiện có để chớp lấy các cơ hội ngắn hạn và trung hạn trên một thị trường tương đối xác định.
Kiến thức Kinh tế -14:44 | 09/06/2020
Chiến lược vạc dầu là gì? Vai trò và yêu cầu

Chiến lược vạc dầu là gì? Vai trò và yêu cầu

Trong chiến lược vạc dầu, doanh nghiệp tạo nên một sự thay đổi đột phá và sâu rộng trong toàn bộ doanh nghiệp. Tên gọi của chiến lược này thể hiện tình huống nước sôi lửa bỏng mà doanh nghiệp phải đối mặt khi buộc phải đổi mới.
Kiến thức Kinh tế -14:29 | 09/06/2020
Chiến lược cầu thang xoắn ốc là gì? Điểm mạnh

Chiến lược cầu thang xoắn ốc là gì? Điểm mạnh

Tên gọi của chiến lược cầu thang xoắn ốc được hình tượng hoá từ các bước đi ở cầu thang xoắn ốc, dẫn dắt người ta liên tục tiến lên dần từng bậc về chiều cao và khoảng cách.
Kiến thức Kinh tế -14:10 | 09/06/2020
Chiến lược chớp thời cơ là gì? Ưu và nhược điểm

Chiến lược chớp thời cơ là gì? Ưu và nhược điểm

Khi theo đuổi chiến lược chớp thời cơ, công ty cố gắng tìm kiếm cho mình các cơ hội mà ở đó các nhu cầu đặc biệt chưa được thỏa mãn.
Kiến thức Kinh tế -11:45 | 09/06/2020
Chiến lược truyền thống là gì? Đặc điểm

Chiến lược truyền thống là gì? Đặc điểm

Khi theo đuổi chiến lược truyền thống, nhìn chung doanh nghiệp ít thay đổi sản phẩm mà tập trung vào đổi mới quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh nhằm giảm chi phí và giá thành sản phẩm.
Kiến thức Kinh tế -11:26 | 09/06/2020
Chiến lược phụ thuộc là gì? Ưu và nhược điểm

Chiến lược phụ thuộc là gì? Ưu và nhược điểm

Theo đuổi chiến lược phụ thuộc, doanh nghiệp không tự mình đổi mới mà chấp nhận là một thành viên hay một vệ tinh cho một công ty lớn. Sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà công ty hướng tới phụ thuộc vào công ty lớn mà doanh nghiệp phục vụ.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 09/06/2020
Cơ cấu vốn tối ưu (Optimum capital structure) là gì?

Cơ cấu vốn tối ưu (Optimum capital structure) là gì?

Cơ cấu vốn tối ưu (tiếng Anh: Optimum capital structure) là cơ cấu vốn cân đối được giữa rủi ro và lợi nhuận.
Kiến thức Kinh tế -10:02 | 09/06/2020
Nhân viên tuân thủ (Compliance Officer) là ai? Nhiệm vụ

Nhân viên tuân thủ (Compliance Officer) là ai? Nhiệm vụ

Nhân viên tuân thủ (tiếng Anh: Compliance Officer) là người đảm bảo cho công ty tuân thủ các qui định và yêu cầu pháp lí ở bên ngoài cũng như các chính sách, qui định trong nội bộ công ty.
Kiến thức Kinh tế -11:26 | 08/06/2020
HOSE bác tin đồn lãnh đạo nộp đơn nghỉ việc
Bên cạnh thông tin nhân sự, HOSE cho biết đang cùng thành viên thị trường đang thực hiện kiểm thử vận hành hệ thống công nghệ thông tin tích hợp (hệ thống KRX) theo kế hoạch.