|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức quản trị kinh doanh

Tính chi phí kinh doanh theo đối tượng là gì? Các hình thức tính

Tính chi phí kinh doanh theo đối tượng là gì? Các hình thức tính

Tính chi phí kinh doanh theo đối tượng là bước tính chi phí kinh doanh phát sinh cho các đối tượng cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -09:10 | 22/06/2020
Bảng tính chi phí kinh doanh là gì? Nhiệm vụ và cơ sở thiết kế

Bảng tính chi phí kinh doanh là gì? Nhiệm vụ và cơ sở thiết kế

Bảng tính chi phí kinh doanh là một bảng thống kê, trong đó các dòng phản ánh các loại chi phí kinh doanh và các cột phản ánh các điểm chi phí.
Kiến thức Kinh tế -11:44 | 18/06/2020
Điểm chi phí trong doanh nghiệp là gì? Thiết kế hệ thống các điểm

Điểm chi phí trong doanh nghiệp là gì? Thiết kế hệ thống các điểm

Điểm chi phí trong doanh nghiệp là một bộ phận doanh nghiệp được giới hạn theo tiêu thức xác định nhằm kế hoạch hóa, phân bổ chi phí kinh doanh chung và đánh giá tính hiệu quả của hoạt động.
Kiến thức Kinh tế -11:17 | 18/06/2020
Nguyên tắc trung bình trong phân bổ chi phí kinh doanh chung là gì?

Nguyên tắc trung bình trong phân bổ chi phí kinh doanh chung là gì?

Theo nguyên tắc trung bình người ta phân bổ chi phí kinh doanh chung cho các đối tượng cần phân bổ một cách bình quân.
Kiến thức Kinh tế -10:53 | 18/06/2020
Nguyên tắc phân bổ theo 'mức lãi thô' là gì? Đặc điểm

Nguyên tắc phân bổ theo 'mức lãi thô' là gì? Đặc điểm

Theo nguyên tắc phân bổ theo "mức lãi thô", việc phân bổ chi phí kinh doanh chung được phân bổ theo một tỉ lệ nhất định với mức lãi thô.
Kiến thức Kinh tế -10:40 | 18/06/2020
Nguyên tắc phân bổ theo quan hệ nhân quả là gì?

Nguyên tắc phân bổ theo quan hệ nhân quả là gì?

Theo nguyên tắc phân bổ theo quan hệ nhân quả, việc phân bổ chi phí kinh doanh chung chỉ được phân bổ cho các điểm (đối tượng chịu) chi phí nếu xác định rõ ràng mối quan hệ nhân quả giữa chúng.
Kiến thức Kinh tế -10:21 | 18/06/2020
Phương pháp phân bổ theo dòng chảy là gì? Cách thức thực hiện

Phương pháp phân bổ theo dòng chảy là gì? Cách thức thực hiện

Phương pháp phân bổ theo dòng chảy hay còn gọi là phương pháp phân bổ xuôi chiều là một trong các phương pháp phân bổ chi phí kinh doanh chủ yếu.
Kiến thức Kinh tế -10:05 | 18/06/2020
Phương pháp phân bổ trực tiếp là gì? Cách thức thực hiện

Phương pháp phân bổ trực tiếp là gì? Cách thức thực hiện

Theo phương pháp phân bổ trực tiếp người ta dựa vào việc phân tích mối quan hệ giữa loại chi phí kinh doanh chung cụ thể phát sinh và đối tượng phân bổ để tìm ra chìa khoá phân bổ thích hợp.
Kiến thức Kinh tế -09:51 | 18/06/2020
Phương pháp phân bổ đại số là gì? Cách thức thực hiện

Phương pháp phân bổ đại số là gì? Cách thức thực hiện

Phương pháp phân bổ đại số là phương pháp dựa trên cơ sở các mối quan hệ cung cấp kết quả giữa các điểm chi phí mà thiết lập và giải hệ phương trình đại số để xác định chi phí kinh doanh cho mỗi đơn vị kết quả cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -09:35 | 18/06/2020
Đại lượng phân bổ (Allocation key) chi phí kinh doanh chung là gì?

Đại lượng phân bổ (Allocation key) chi phí kinh doanh chung là gì?

Đại lượng đảm đương nhiệm vụ "cầu nối" giữa chi phí kinh doanh chung cần phân bổ và đối tượng chịu chi phí được gọi là đại lượng phân bổ (tiếng Anh: Allocation key).
Kiến thức Kinh tế -17:16 | 17/06/2020
Loại chi phí kinh doanh là gì? Các cách phân loại

Loại chi phí kinh doanh là gì? Các cách phân loại

Loại chi phí kinh doanh là phạm trù tập hợp các chi phí kinh doanh có chung một đặc tính nhất định.
Kiến thức Kinh tế -16:59 | 17/06/2020
Tính chi phí kinh doanh là gì? Sự cần thiết

Tính chi phí kinh doanh là gì? Sự cần thiết

Tính chi phí kinh doanh là quá trình phân tích, tính toán và tập hợp các chi phí kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -16:40 | 17/06/2020
Hệ thống Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000 (SA 8000 Standard) là gì?

Hệ thống Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000 (SA 8000 Standard) là gì?

Hệ thống Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000 (tiếng Anh: SA 8000 Standard) là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội do Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế ban hành năm 1997.
Kiến thức Kinh tế -16:03 | 17/06/2020
Hoạch định chất lượng là gì? Nhiệm vụ và vai trò

Hoạch định chất lượng là gì? Nhiệm vụ và vai trò

Hoạch định chất lượng là một hoạt động xác định mục tiêu và các phương tiện, nguồn lực và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chất lượng sản phẩm.
Kiến thức Kinh tế -15:29 | 17/06/2020
Triết lí quản trị chất lượng của Kaoru Ishikawa là gì?

Triết lí quản trị chất lượng của Kaoru Ishikawa là gì?

Triết lí quản trị chất lượng của Kaoru Ishikawa có thể được tóm tắt như là một sự tin cậy vào trình độ của lực lượng lao động.
Kiến thức Kinh tế -15:08 | 17/06/2020