|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức quản trị kinh doanh

Thương hiệu trực tuyến (Online brand) là gì? Đặc điểm

Thương hiệu trực tuyến (Online brand) là gì? Đặc điểm

Thương hiệu của doanh nghiệp trực tuyến (tiếng Anh: Online brand) là dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet.
Kiến thức Kinh tế -10:12 | 03/07/2020
Số lượng đại biểu qui định (Quorum) là gì? Các cân nhắc đặc biệt

Số lượng đại biểu qui định (Quorum) là gì? Các cân nhắc đặc biệt

Số lượng đại biểu qui định (tiếng Anh: Quorum) nói đến số lượng cổ đông tối thiểu và cần thiết trong một công ty để tiến hành cuộc họp một cách hợp lệ theo điều lệ của công ty.
Kiến thức Kinh tế -16:32 | 02/07/2020
Thỏa thuận chia sẻ quản trị (Shared management arrangement) là gì?

Thỏa thuận chia sẻ quản trị (Shared management arrangement) là gì?

Thỏa thuận chia sẻ quản trị (tiếng Anh: Shared management arrangement) là phương pháp tiêu chuẩn thường được sử dụng để quản trị một liên minh chiến lược.
Kiến thức Kinh tế -15:52 | 01/07/2020
Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement) là gì? Lợi ích của dịch vụ này

Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement) là gì? Lợi ích của dịch vụ này

Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (tiếng Anh: Outplacement) là bất kì dịch vụ nào hỗ trợ nhân viên nghỉ việc có được công việc mới hoặc chuyển sang một ngành nghề mới.
Kiến thức Kinh tế -10:51 | 01/07/2020
Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (tiếng Anh: International strategic management) là một quá trình lập kế hoạch quản trị toàn diện và liên tục nhắm vào việc hoạch định và thực hiện các chiến lược.
Kiến thức Kinh tế -17:03 | 30/06/2020
Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (tiếng Anh: Expatriate failure) là điều có thể xảy ra ở các doanh nghiệp quốc tế.
Kiến thức Kinh tế -11:18 | 30/06/2020
Doanh thu trên số phòng hiện có (Revenue Per Available Room - RevPAR) là gì? Cách tính toán

Doanh thu trên số phòng hiện có (Revenue Per Available Room - RevPAR) là gì? Cách tính toán

Doanh thu trên số phòng hiện có (tiếng Anh: Revenue Per Available Room - RevPAR) là chỉ số thể hiện mức doanh thu thu được trên số phòng hiện có của khách sạn.
Kiến thức Kinh tế -08:29 | 30/06/2020
Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (tiếng Anh: Single-business strategy) là một trong những hình thức của chiến lược công ty.
Kiến thức Kinh tế -16:48 | 29/06/2020
Thiết kế dạng ghép toàn cầu (Global hybrid design) là gì?

Thiết kế dạng ghép toàn cầu (Global hybrid design) là gì?

Thiết kế dạng ghép toàn cầu (tiếng Anh: Global hybrid design) là một dạng thiết kế tổ chức toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -16:06 | 29/06/2020
Thiết kế theo khách hàng toàn cầu (Global customer design) là gì?

Thiết kế theo khách hàng toàn cầu (Global customer design) là gì?

Thiết kế theo khách hàng toàn cầu (tiếng Anh: Global customer design) là một dạng thiết kế tổ chức toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -14:04 | 29/06/2020
Thiết kế theo chức năng toàn cầu (Global functional design) là gì?

Thiết kế theo chức năng toàn cầu (Global functional design) là gì?

Thiết kế theo chức năng toàn cầu (tiếng Anh: Global functional design) là một dạng thiết kế tổ chức toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -13:48 | 29/06/2020
Insourcing là gì? Đặc điểm và ví dụ

Insourcing là gì? Đặc điểm và ví dụ

Insourcing là việc giao hay ủy quyền một dự án cho một người hoặc bộ phận trong công ty thực hiện chứ không phải cho một bên thứ ba. Insourcing trái ngược với outsourcing hay thuê ngoài.
Kiến thức Kinh tế -13:39 | 29/06/2020
Thiết kế theo khu vực toàn cầu (Global area design) là gì?

Thiết kế theo khu vực toàn cầu (Global area design) là gì?

Thiết kế theo khu vực toàn cầu (tiếng Anh: Global area design) là một dạng thiết kế tổ chức toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -13:31 | 29/06/2020
Nhà môi giới quyền lực (Power Broker) là ai? Đặc điểm và cách hoạt động

Nhà môi giới quyền lực (Power Broker) là ai? Đặc điểm và cách hoạt động

Nhà môi giới quyền lực (tiếng Anh: Power Broker) là cá nhân có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của các bên khác, thường được thực hiện thông qua các mối quan hệ cá nhân mang tính chuyên nghiệp của nhà môi giới.
Kiến thức Kinh tế -11:56 | 29/06/2020
Đồng đầu tư vốn cổ phần (Equity Co-Investment) là gì? Đặc điểm và các vấn đề xung quanh

Đồng đầu tư vốn cổ phần (Equity Co-Investment) là gì? Đặc điểm và các vấn đề xung quanh

Đồng đầu tư vốn cổ phần (tiếng Anh: Equity Co-Investment) là một số ít khoản đầu tư vào một công ty, được thực hiện bởi các nhà đầu tư và một nhà quản lí quĩ đầu tư tư nhân hoặc công ty đầu tư mạo hiểm.
Kiến thức Kinh tế -09:27 | 29/06/2020
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.