|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kinh tế công cộng

Trợ cấp tử vong (Death Benefit) là gì? Đặc điểm

Trợ cấp tử vong (Death Benefit) là gì? Đặc điểm

Trợ cấp tử vong (tiếng Anh: Death Benefit) là khoản chi trả cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm nhân thọ, niên kim hoặc lương hưu khi người được bảo hiểm hoặc người bị kiện qua đời.
Kiến thức Kinh tế -09:50 | 18/06/2020
Nghĩa vụ (Obligation) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Nghĩa vụ (Obligation) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Nghĩa vụ (tiếng Anh: Obligation) là trách nhiệm phải đáp ứng các điều khoản của hợp đồng. Nếu một nghĩa vụ không được đáp ứng, hệ thống pháp lí thường cho phép bên bị thiệt hại truy đòi bồi thường.
Kiến thức Kinh tế -10:44 | 17/06/2020
Cơ sở chi phí (Cost basis) là gì? Đặc điểm

Cơ sở chi phí (Cost basis) là gì? Đặc điểm

Cấp độ cơ sở (tiếng Anh: Basis grade) là tiêu chuẩn được chấp nhận tối thiểu mà một hàng hóa phải đáp ứng trước khi giao dịch để sử dụng làm tài sản thực tế của hợp đồng tương lai.
Kiến thức Kinh tế -15:15 | 15/06/2020
Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin (Certified Information Systems Auditor - CISA) là gì? Đặc điểm

Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin (Certified Information Systems Auditor - CISA) là gì? Đặc điểm

Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin (Certified Information Systems Auditor, viết tắt: CISA) là một loại chứng chỉ do Hiệp hội kiểm toán và kiểm soát hệ thống thông tin (ISACA) ban hành.
Kiến thức Kinh tế -15:01 | 15/06/2020
Điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài (Mandatory Binding Arbitration) là gì? Đặc điểm

Điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài (Mandatory Binding Arbitration) là gì? Đặc điểm

Điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài (tiếng Anh: Mandatory Binding Arbitration) là một điều khoản hợp đồng yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp hợp đồng trước trọng tài thay vì thông qua hệ thống tòa án.
Kiến thức Kinh tế -09:51 | 15/06/2020
Điều kiện tiên quyết (Condition Precedent) là gì? Đặc điểm

Điều kiện tiên quyết (Condition Precedent) là gì? Đặc điểm

Điều kiện tiên quyết (tiếng Anh: Condition Precedent) là một thuật ngữ pháp lí mô tả một điều kiện hoặc sự kiện phải được thông qua trước khi một hợp đồng cụ thể được xem xét có hiệu lực, hoặc trước khi bất kì nghĩa vụ nào được đáp ứng bởi một trong hai bên.
Kiến thức Kinh tế -09:48 | 15/06/2020
Cấp độ cơ sở (Basis grade) là gì? Đặc điểm

Cấp độ cơ sở (Basis grade) là gì? Đặc điểm

Cấp độ cơ sở (tiếng Anh: Basis grade) là tiêu chuẩn được chấp nhận tối thiểu mà một hàng hóa phải đáp ứng trước khi giao dịch để sử dụng làm tài sản thực tế của hợp đồng tương lai.
Kiến thức Kinh tế -09:41 | 15/06/2020
Qui trình (Pipeline) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Qui trình (Pipeline) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Trong tài chính, thuật ngữ pipeline được sử dụng để mô tả qui trình hướng tới mục tiêu dài hạn bao gồm nhiều giai đoạn riêng biệt.
Kiến thức Kinh tế -09:09 | 15/06/2020
Bồi thường thiệt hại dân sự (Civil damages) là gì? Những trường hợp thiệt hại dân sự phổ biến

Bồi thường thiệt hại dân sự (Civil damages) là gì? Những trường hợp thiệt hại dân sự phổ biến

Bồi thường thiệt hại dân sự (tiếng Anh: Civil damages) là số tiền bồi thường cho một nguyên đơn thắng kiện do bị đơn thua kiện trong một vụ án dân sự xét xử tại tòa án.
Kiến thức Kinh tế -08:59 | 15/06/2020
Chỉnh trang đô thị (Gentrification) là gì? Đặc điểm

Chỉnh trang đô thị (Gentrification) là gì? Đặc điểm

Chỉnh trang đô thị (tiếng Anh: Gentrification) được định nghĩa là sự chuyển đổi của một khu phố trong thành phố từ giá trị thấp sang giá trị cao.
Kiến thức Kinh tế -10:07 | 12/06/2020
Bồi thường truất hữu (Just compensation) là gì? Đặc điểm

Bồi thường truất hữu (Just compensation) là gì? Đặc điểm

Bồi thường truất hữu (tiếng Anh: Just compensation) là số tiền mà các cá nhân nhận được khi tài sản của họ bị chính quyền tịch thu để sử dụng cho mục đích công cộng.
Kiến thức Kinh tế -09:57 | 12/06/2020
Chế độ kĩ trị (Technocracy) là gì? Cách vận hành của chế độ kĩ trị

Chế độ kĩ trị (Technocracy) là gì? Cách vận hành của chế độ kĩ trị

Chế độ kĩ trị (tiếng Anh: Technocracy) là một hệ tư tưởng hoặc hình thức chính phủ trong đó những người ra quyết định được chọn làm người đứng đầu dựa trên chuyên môn kĩ thuật và nền tảng của họ.
Kiến thức Kinh tế -09:00 | 12/06/2020
Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (National Innovation System - NIS) là gì?

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (National Innovation System - NIS) là gì?

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là các hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như sự phát triển và tiến bộ xã hội.
Kiến thức Kinh tế -16:21 | 09/06/2020
Đơn vị sự nghiệp có thu là tổ chức gì? Đặc điểm

Đơn vị sự nghiệp có thu là tổ chức gì? Đặc điểm

Đơn vị sự nghiệp có thu là một loại đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -10:41 | 09/06/2020
Quản lí nhà nước đối với nợ xấu tại các ngân hàng nhà nước là gì?

Quản lí nhà nước đối với nợ xấu tại các ngân hàng nhà nước là gì?

Quản lí nhà nước đối với nợ xấu tại các ngân hàng nhà nước (NHNN) là sự tác động có tổ chức, mang tính quyền lực công của NHNN và các cơ quan trong bộ máy của NHNN.
Kiến thức Kinh tế -16:29 | 07/06/2020