10:33 | 17/06/2020

Khoản mục một lần (One-Time Item) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Khoản mục một lần (tiếng Anh: One-Time Item) là các khoản lãi, lỗ hoặc chi phí ghi nhận trên báo cáo thu nhập có đặc thù sẽ không tái diễn, và do đó không được coi là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.

Khoản mục một lần (One-Time Item) là gì? Đặc điểm và ví dụ - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Getty

Khoản mục một lần

Khái niệm

Khoản mục một lần trong tiếng Anh là One-Time Item.

Khoản mục một lần là các khoản lãi, lỗ hoặc chi phí ghi nhận trên báo cáo thu nhập có đặc thù sẽ không tái diễn, và do đó không được coi là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của công ty. 

Để có được thước đo chính xác về hiệu suất hoạt động của một công ty, các khoản mục một lần thường được các nhà phân tích và nhà đầu tư loại trừ trong khi đánh giá công ty đó. 

Các khoản mục một lần thường có ảnh hưởng đến thu nhập của công ty, tuy nhiên đôi khi chúng cũng có thể có tác động tích cực.   

Đặc điểm Khoản mục một lần 

Các khoản mục một lần được ghi nhận dưới dòng chi phí hoạt động hoặc dưới dòng EBIT, sau đó sẽ được ban quản lí xác định là sự kiện một lần trong phần thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo, hoặc trong các tài liệu bổ sung cho các nhà đầu tư. 

Việc báo cáo các khoản mục một lần riêng biệt là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính. Các khoản mục một lần chính xác giống như tên gọi, được ban quản lí mong đợi sẽ không xảy ra thêm lần nữa. 

Vì vậy việc phân tách rõ ràng các mục này trên báo cáo thu nhập hoặc trong phần thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo sẽ cho phép nhà đầu tư đánh giá tốt hơn về khả năng tạo thu nhập liên tục của công ty. 

Tuy nhiên, đôi khi quan niệm về một số khoản mục một lần giữa ban quản lí và các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ khác nhau. 

Ví dụ về các loại Khoản mục một lần

Các khoản mục một lần điển hình bao gồm:   

 - Chi phí tái cấu trúc.

 - Hao tổn tài sản hoặc xóa sổ tài sản. 

 - Tổn thất từ các hoạt động không tiếp tục

 - Tổn thất từ các khoản hưu trí do nhân viên nghỉ hưu sớm.

 - Chi phí sáp nhập và mua lại (M&A) hoặc các chi phí liên quan đến thoái vốn.

 - Lãi hoặc lỗ từ việc bán tài sản

 - Chi phí pháp lí bất thường. 

 - Chi phí thiệt hại do thiên tai.

 - Chi phí phát sinh từ các thay đổi trong chính sách kế toán. 

Xử lí Khoán mục một lần

Việc xử lí các khoản mục một lần có liên quan mật thiết đến việc phân tích hiệu quả hoạt động và định giá cổ phiếu, các thỏa thuận cấp tín dụng và các chế độ lương thưởng cho ban điều hành của một công ty. 

Các nhà phân tích sẽ phải điều chỉnh báo cáo thu nhập sao cho thu lại được các giá trị EBIT, EBITDA và các số liệu thu nhập ròng "sạch" để tính toán các hệ số giá. 

Các thỏa thuận cấp nợ phải xác định các qui định loại trừ đối với cách tính một số giao ước/ điều khoản nhất định có liên quan đến chi phí một lần. 

Các kế hoạch trả lương cho ban điều hành cũng cần phải giải thích cách xử lí các khoản mục một lần trong các công thức tính lương thưởng.  

(Theo Investopedia)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khoan-muc-mot-lan-one-time-item-la-gi-dac-diem-va-vi-du-20200617061917331.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/