00:03 | 30/01/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran được kí kết với mong muốn phát triển, đa dạng quan hệ thương mại và xúc tiến hạ tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, hai bên cùng có lợi và có đi có lại.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran - Ảnh 1.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran. (Ảnh min họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

Thời gian kí kết: ngày 2/5/1994.

Nơi kí kết: Tehran, Iran.

Danh sách thành viên tham gia kí kết: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hồi giáo Iran.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran được kí kết với mong muốn phát triển, đa dạng quan hệ thương mại và xúc tiến hạ tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, hai bên cùng có lợi và có đi có lại.

Mỗi bên kí kết sẽ dành cho những hàng hóa xuất xứ hoặc xuất khẩu từ lãnh thổ nước kia những ưu đãi như dành cho những hàng hóa tương tự xuất xứ hoặc xuất khẩu từ bất cứ một nước thứ ba nào về thuế quan và các lệ phí đánh vào hoặc liên quan tới hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu. 

Việt Nam và Iran áp dụng những biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp và các qui định hiện hành ở mỗi nước để tạo điều kiện dễ dàng cho việc nhập khẩu các hàng mẫu và vật liệu quảng cáo thương mại cũng như những hàng hóa trưng bày tại hội chợ, triển lãm. 

Miễn thuế hải quan và các thứ thuế tương tự cho các hàng hóa và hàng mẫu dùng cho hội chợ và triển lãm tuỳ theo luật pháp và các qui định hiện hành ở nước tổ chức hội chợ hoặc triển lãm. 

Hiệp định qui định giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng bằng con đường thương lượng. Trong trường hợp không thỏa thuận được bằng cách này thì các tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo luật pháp về thủ tục trọng tài thương mại nếu có hiện hành ở hai nước và do hai bên thỏa thuận.

Hiệu lực Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày các bên kí kết trao đổi thông báo bằng văn bản xác nhận hiệp định đã được phê duyệt phù hợp với các yêu cầu pháp lí của hai nước. 

2. Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm sau đó sẽ mặc nhiên được gia hạn từng năm một, trừ khi một trong hai bên kí kết thông báo cho bên kia bằng văn bản ba tháng trước khi hết hạn hiệp định ý định của mình muốn kết thúc hiệp định này. 

Quan hệ giữa thương mại giữa Việt Nam và Iran

Trong lĩnh vực thương mại, hầu như doanh nghiệp của hai nước chưa có cái nhìn thực tế về những tiềm năng, luật lệ, quy định của nước sở tại hay cách thức và ứng xử thương mại của doanh nghiệp hai nước vẫn còn khác nhau.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Iran còn khá khiêm tốn khi mới chỉ dừng ở mức trên 100 triệu USD.

Hai nước phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai để sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 2 tỉ USD. Với những tiềm năng kinh tế của hai nước thì việc đạt được mục tiêu này không phải quá khó khăn nhưng để làm được việc này cần hành động thực tế.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, hai bên cần ưu tiên trao đổi các mặt hàng mỗi bên có thế mạnh; sớm giải quyết các vướng mắc trong vấn đề thanh toán để hỗ trợ trao đổi thương mại, khuyến khích và tăng cường hoạt động của các doanh nghiệp hai nước trong khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư.

Chi tiết về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hiep-dinh-thuong-mai-giua-viet-nam-va-iran-20200126214020896.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/