11:56 | 03/12/2019

Quảng Ninh chuẩn bị khảo sát xây dựng loạt dự án điện gió

Các dự án điện gió có công suất trong khoảng 50 -150 MW vừa được UBND tỉnh cho phép lắp đặt cột đo gió và tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ qui hoạch

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh này vừa đồng ý chủ trương cho phép các công ty thực hiện khảo sát dự án điện gió trên địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh.

Cụ thể, với Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Xanh, UBND tỉnh cho phép lắp đặt 2 cột đo gió để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ qui hoạch Dự án nhà máy điện gió Lệ Thủy 3, công suất 150 MW, tại các xã Sen Thủy, Thái Thủy, huyện Lệ Thủy.

Dự án có diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió, diện tích đất sử dụng có thời hạn khoảng 45 ha, diện tích khu vực khảo sát của dự án khoảng 2.087 ha và thời gian đo gió là 15 tháng.

Đối với Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Hải Anh, UBND tỉnh cũng cho phép lắp đặt 2 cột đo gió tại các xã An Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ qui hoạch dự án nhà máy điện gió có công suất 50 MW tại các xã An Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Dự án có diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió, diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 15 ha và thời gian đo gió là 15 tháng.

Và thứ ba là Công ty cổ phần Xây dựng số 3, tỉnh Quảng Bình cũng đồng ý cho phép công ty này lắp đặt 2 cột đo gió để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ qui hoạch dự án Nhà máy Điện gió Kim Ngân, với công suất 120 MW trên địa bàn các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy.

Diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió, thời gian đo gió 15 tháng, diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 36 ha và diện tích khu vực khảo sát của dự án khoảng 1.348 ha.

Nếu hết thời gian khảo sát đo gió mà Công ty cổ phần Xây dựng số 3 không đề xuất dự án, cụ thể trước ngày 1/3/2021, UBND tỉnh sẽ giao nhà đầu tư khác thực hiện nghiên cứu, khảo sát.

Sau hết thời gian đo gió, nếu cổ phần Xây dựng số 3 không tiếp tục thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ yêu cầu công ty tự tháo dỡ thiết bị, hoàn trả mặt bằng theo đúng qui định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các công ty phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng qui định, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường trong phạm vi cho phép.

Mặt khác, UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung qui hoạch điện đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật.

Đồng thời báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư sau khi dự án được bổ sung Quy hoạch và Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng qui định của pháp luật.



Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quang-ninh-chuan-bi-khao-sat-xay-dung-loat-du-an-dien-gio-20191203102842987.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/