09:06 | 12/11/2019

Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment - QFD) là gì?

Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment - QFD) là một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định nhu cầu hoặc yêu cầu của khách hàng và chuyển chúng thành các kế hoạch cụ thể để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đó.

Quality Function Deployment

Hình minh họa.

Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment - QFD)

Định nghĩa

Triển khai chức năng chất lượng trong tiếng Anh là Quality Function Deployment, viết tắt là QFD.

Triển khai chức năng chất lượng (QFD) là một phương pháp phân loại theo thứ bậc ưu tiên, giải mã và chuyển tải các yêu cầu đầu vào của khách hàng vào trong thiết kế sản phẩm và công nghệ và biến thành các thông số thuật đối với một sản phẩm, dịch vụ hoặc một quá trình.

Hiểu theo cách đơn giản, triển khai chức năng chất lượng (QFD) là một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định nhu cầu hoặc yêu cầu của khách hàng và chuyển chúng thành các kế hoạch cụ thể để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đó.

Bản chất

- Dựa trên yêu cầu của khách hàng hay tiếng nói của của khách hàng (VOC), QFD được sử dụng để xác định các tham số chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh (VOP).

- QFD là phương pháp văn bản hoá mối quan hệ giữa đặc tính sản phẩm, tham số quá trình và việc kiểm soát các biến động.

Công dụng của QFD

- QFD là một cấu trúc thuật để giải quyết những bài toán kết hợp việc phát triển và cải thiện sản phẩm. QFD thường kết hợp hệ thống các ma trận với quan hệ tương hỗ lẫn nhau, thông thường bao gồm 4 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Giai đoạn lập ý tưởng chất lượng và lập các biện pháp thi hành, được gọi là QFD 1 "ma trận hoạch định"

+ Giai đoạn 2: Giai đoạn lập thiết kế thực hiện được gọi là QFD 2 "ma trận thiết kế"

+ Giai đoạn 3: Giai đoạn lập biện pháp thực thi được gọi là QFD 3 "ma trận điều hành"

+ Giai đoạn 4: Giai đoạn thực hiện các phép kiểm tra, kiểm soát theo các tiêu chí đã đề ra để khẳng định chất lượng hàng hoá, được gọi là QFD 4 "ma trận kiểm soát".

- Thông qua 4 giai đoạn trên, những yêu cầu của khách hàng được chuyển tải thành các yêu cầu về thuật, tiếp theo những yêu cầu sẽ được đưa vào những đặc tính cấu thành sản phẩm, sau đó sẽ là các bước xử và các bước điều hành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Với mỗi ma trận dùng để chuyển tải trong một quá trình trung gian được gọi là "ngôi nhà chất lượng" hay là một QFD đơn.

(Tài liệu tham khảo: 6 Sigma - Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng, NXB Hồng Đức; Customer-Focused Development with QFD, NPD Solutions)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trien-khai-chuc-nang-chat-luong-quality-function-deployment-qfd-la-gi-20191111192133744.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/