15:45 | 14/09/2021

Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động 4 khu đô thị của Bách Đạt An

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát hồ sơ pháp lý để tham mưu xem xét, chấm dứt hoạt động 4 khu đô thị Bách Đạt do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, 4, 5 và 6 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Lý do là công trình Chợ Điện Dương đã được bàn giao lại cho CTCP Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, 4 dự án khu đô thị nêu trên đều do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Bách Đạt 3 quy mô 6,6 ha; Khu đô thị Bách Đạt 4 quy mô 16,8 ha; Khu đô thị Bách Đạt 5 gần 2,1 ha; Khu đô thị Bách Đạt 6 quy mô 23,4 ha.

Sở Xây dựng cho biết các dự án trên đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quang-nam-xem-xet-cham-dut-hoat-dong-4-khu-do-thi-cua-bach-dat-an-20210914150248512.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/