08:34 | 16/10/2019

Ngành ngân hàng tập trung tái cơ cấu các ngân hàng mua bắt buộc, tăng vốn các NHTMNN và cổ phần hoá Agribank

NHNN xác định rõ các mục tiêu mà toàn ngành ngân hàng phải tập trung thực hiện trong năm 2019 đặc biệt là một số trọng tâm như xử lí phương án cơ cấu lại một số ngân hàng mua bắt buộc, vấn đề tăng vốn của các NHTM Nhà nước và cổ phần hóa Agribank

Ngày 15/10, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42).

Cho biết tại hội nghị, đến nay, về cơ bản, các phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu của từng TCTD đã được NHNN phê duyệt. Sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD được giữ vững. Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần;... 

Chất lượng tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng giảm tỉ lệ nợ xấu của hệ thống các TCTD. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31/8/2019 là 1,98%).

406658-01

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: SBV)

Kết quả xử lí nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo NHNN tiếp tục yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD và các đơn vị khác trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019. Trong đó tập trung vào một số giải pháp như: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lí về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, các cơ chế chính sách hỗ trợ cơ cấu lại gắn với xử l nợ xấu, qui định về quản trị, điều hành, quản lí rủi ro của các TCTD,... bảo đảm phù hợp thực tiễn tại Việt Nam và tiệm cận thông lệ quốc tế; 

(2) Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án đã được phê duyệt để chỉ đạo xử lí kịp thời các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai; 

(3) Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tham mưu xử lí về vấn đề tăng vốn của các NHTM Nhà nước và cổ phần hóa Agribank; 

(4) Tập trung xử lí phương án cơ cấu lại một số ngân hàng mua bắt buộc trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đúng qui định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD, đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ; 

(5) Tiếp tục xử lí các TCTD phi ngân hàng yếu kém trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc thù cơ cấu lại đối với từng tổ chức. Phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản trong việc xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại của các TCTD phi ngân hàng là công ty con của Tập đoàn trực thuộc; 

(6) Tập trung xử lí và hoàn thiện cơ chế xử lí các Quĩ tín dụng nhân dân yếu kém không có khả năng phục hồi bằng các hình thức phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; 

(7) Tập trung chỉ đạo các TCTD rà soát việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo qui định; chủ động nhận diện các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu để có các giải pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh; tăng cường, đẩy nhanh tiến độ xử lí nợ xấu, triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 nhằm đưa tỉ lệ nợ xấu về mức an toàn theo mục tiêu đã đề ra; 

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh triển khai Chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế (Basel II) tại Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lí nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nganh-ngan-hang-tap-trung-tai-co-cau-cac-ngan-hang-mua-bat-buoc-tang-von-cac-nhtmnn-va-co-phan-hoa-agribank-20191016083422872.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/