07:32 | 27/10/2018

Không lấy đất quốc phòng, an ninh làm sân golf

Đây là một trong số những quy định trong Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư dự thảo.

khong lay dat quoc phong an ninh lam san golf Đề xuất xây sân golf trong vùng tiêu thoát lũ sông Thái Bình: Bộ Xây dựng nói gì?
khong lay dat quoc phong an ninh lam san golf Đấu thầu dự án sân golf ‘khủng’ ở TP HCM
khong lay dat quoc phong an ninh lam san golf

Dự thảo quy định các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf gồm: Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất rừng tự nhiên thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và đáp ứng điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; đất quy hoạch xây dng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị…

Đất xây dựng sân golf phải được công bố công khai, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện, thủ tục pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi tường,…

Các dự án sân golf không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng,các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo dự thảo, những hành vi bị cấm trong đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf như xây dựng sân golf khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Sử dụng đất xây dựng sân golf không đúng mục đích; lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc, gá bạc trái phép. Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật,…

Nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf phải đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời có cam kết hỗ trợ tái định cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về đất đai.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khong-lay-dat-quoc-phong-an-ninh-lam-san-golf-104484.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/