11:12 | 14/10/2019

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Contract Based on Modifiable Unit Price) là gì?

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (tiếng Anh: Contract Based on Modifiable Unit Price) là một hình thức hợp đồng được sử dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

124487_dark-blue-powerpoint-backgrounds-invitation-templates_1600x1200_h

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Contract Based on Modifiable Unit Price) (Nguồn: Centralland Group)

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Contract Based on Modifiable Unit Price)

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Contract Based on Modifiable Unit Price.

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo qui định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh. (Theo Luật Đấu thầu năm 2013

Nội dung hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng cho những gói thầu có qui mô lớn, yêu cầu kĩ thuật phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, chịu tác động của thị trường. Về cơ bản, hình thức này tương tự như hợp đồng theo đơn giá cố định. Điểm khác biệt là đơn giá trong hợp đồng được tiến hành điều chỉnh khi thực hiện thanh toán.

Nói như vậy không có nghĩa là cứ ghi "đơn giá điều chỉnh" là đủ cơ sở thanh toán, mà trong hợp đồng phải đưa ra phương pháp, công thức để tiến hành tính toán điều chỉnh đơn giá và qui định, những căn cứ, thông tin mang tính trọng tài, khoa học, khách quan với mục đích đảm bảo sự công bằng, tránh rủi ro nghiêng về một phía.

Như vậy, nội dung cơ bản của hợp đồng theo đơn giá là việc thanh toán căn cứ vào số lượng, khối lượng công việc đã thực hiện và được nghiệm thu. 

Sự phát sinh thực tế só với tính toán ban đầu là khó có thể dự kiến trước, có trường hợp biến động không nhiều song có những trường hợp biến động cực kì lớn. Điều này có thể làm cho giá trị thanh toán bất lợi cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu.

Chính vì vậy, đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong hợp đồng cần qui định việc điều chỉnh đơn giá tùy theo mức độ phát sinh nhiều hay ít, qui định sẽ sử dụng đơn giá đã có trong hợp đồng hoặc được thỏa thuận giữa các bên.

Một hiện tượng thường thấy trong các gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh là trong hồ sơ dự thầu, dựa theo kinh nghiệm, nhà thầu sẽ dự kiến những công việc dễ phát sinh để đưa ra đơn giá cao cho những công việc này nhằm có lợi khi thực hiện.

Do vậy, dù hợp đồng theo đơn giá cố định hay hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh , chủ đầu tư cần cố gắng hết mức có thể để xác định chính xác khối lượng, số lượng công việc. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hop-dong-theo-don-gia-dieu-chinh-contract-based-on-modifiable-unit-price-la-gi-2019101411121735.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/