12:05 | 04/05/2020

Doanh thu PV Drilling (PVD) bất ngờ tăng 84% trong quí I, số giàn cho thuê và giá thuê cùng tăng

Lợi nhuận sau thuế của PVD trong quí I/2020 đạt 16 tỉ đồng trong khi cùng kì lỗ hơn 93 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24 tỉ đồng.

PV Drilling (PVD) thoát lỗ, ghi nhận lãi ròng 16 tỉ đồng trong quí đầu năm - Ảnh 1.

Giàn khoan tự nâng PV Drilling I. Nguồn: PV Drilling.

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 với doanh thu thuần đạt 1.675 tỉ đồng, tăng 84% so với cùng kì năm trước, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ khoan tăng từ 390 tỉ đồng lên 1.020 tỉ đồng.

Ban lãnh đạo PVD cho biết số lượng giàn khoan cho thuê trong kì tăng, cụ thể là 2,35 giàn so với không có giàn khoan thuê trong quí I/2019.

Hiệu suất sử dụng giàn khoan cho thuê tự nâng cũng được cải thiện đáng kể với 100% trong quí I/2020 so với gần 82,5% cùng kì năm trước và đơn giá cho thuê giàn khoan bình quân ghi nhận tăng 9,2%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 29 tỉ đồng, tăng 15%. Chi phí tài chính ghi nhận tăng gần 57% so với cùng kì lên 80 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay ghi nhận giảm 9 tỉ đồng so với quí I/2019.

Ngoài ra, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm từ 119 tỉ đồng xuống còn gần 91 tỉ đồng. PVD đã giảm trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi so với cùng kì. 

Kết quả, lũy kế ba tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của PVD đạt 16 tỉ đồng trong khi cùng kì lỗ hơn 93 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24 tỉ đồng.

Trong năm 2020, PVD đặt mục tiêu đạt 4.680 tỉ đồng doanh thu và 68 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 7% và giảm 63% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, với kết quả quí I, PVD đã thực hiện 36% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lãi sau thuế của cả năm.

Tại ngày 31/3, tổng giá trị tài sản của PVD đạt 21.338 tỉ đồng, tăng hơn 2% so với thời điểm đầu kì, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 700 tỉ đồng, lên 2.606 tỉ đồng. Ngoài ra, khoản nợ xấu cũng được thu hẹp từ 252 tỉ đồng xuống còn 231 tỉ đồng.

Tổng vợ vay ngắn dài hạn tăng 51 tỉ đồng so với hồi đầu năm, đạt 3.782 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 27 tỉ đồng lên gần 549 tỉ đồng, còn lại là 3.233 tỉ đồng nợ vay dài hạn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/doanh-thu-pv-drilling-pvd-bat-ngo-tang-84-trong-qui-i-so-gian-cho-thue-va-gia-thue-cung-tang-20200502184944422.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/