10:23 | 25/06/2020

Cục Quản lí rủi ro là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

Cục Quản lí rủi ro là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Cục Quản lí rủi ro là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Phucgia)

Cục Quản lí rủi ro

Khái niệm

Cục Quản rủi ro là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng quản rủi ro và quản tuân thủ trong quản hải quan; 

Tổ chức thực hiện thu thập, xử thông tin hải quan; xây dựng, quản áp dụng tiêu chí; quản , đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro và tiến hành các biện pháp, kĩ thuật nghiệp vụ quản rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Cục Quản rủi ro có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản rủi ro gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Thu thập và Xử thông tin;

3. Phòng Quản tiêu chí;

4. Phòng Quản tuân thủ;

5. Phòng Kiểm soát rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu;

6. Phòng Kiểm soát rủi ro người và phương tiện xuất nhập cảnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định.

Biên chế của Cục Quản rủi ro do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế của Tổng cục Hải quan.

Lãnh đạo Cục

1. Cục Quản rủi ro có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng theo qui định.

Cục trưởng Cục Quản rủi ro chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Quản rủi ro thực hiện theo qui định của pháp luật và phân cấp quản cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lí Nhà nước chuyên ngành về hải quan; thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước. (Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính công, Trang thông tin điện tử Hải Quan Việt Nam, 2012)

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1386/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cuc-quan-li-rui-ro-la-to-chuc-gi-co-cau-to-chuc-20200625091800083.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/