09:31 | 19/09/2020

CII muốn huy động gần 1.200 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

CII cho biết việc nguồn thu từ trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố thông tin về việc đăng kí chào bán gần 1,2 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng vốn cần huy động hơn 1.194 tỉ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Cổ phần chuyển đổi là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Trái phiếu có kì hạn 5 năm. Tiền lãi trái phiếu trả 6 tháng/lần với lãi suất là 11%/năm.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 200:1, tương ứng cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu CII sẽ được mua 1 trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ ngày 9/10 đến ngày 29/10.

Ngày đăng kí cuối cùng là ngày 1/10. Thời hạn đăng kí mua từ 9/10 đến ngày 2/11.

Theo CII, mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp. Tại thời điểm 30/6, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII là gần 15.385 tỉ đồng, chiếm 50,2% tổng nguồn vốn và tăng 11% so với đầu kì.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CII đã huy động thành công 3.820 tỉ đồng trái phiếu từ đầu năm 2020 đến nay.

Về tình hình kinh doanh, CII vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với 1.128 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng gần 10% so với cùng kì năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn 379 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 255 tỉ đồng, gấp gần 6 lần giá trị 6 tháng đầu năm 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cii-muon-huy-dong-gan-1200-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-20200919074923953.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/