Vinaconex chốt ngày nhận cổ tức 1.200 đồng/cp

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua là 18% trong đó 6% đã được tạm ứng trong năm 2021.

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (Mã: VCG) vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021. Theo đó, cổ tức năm 2021 sẽ được chi trả bằng tiền với tỷ lệ 18% với 6% đã được tiến hành tạm ứng trong năm 2021. 

Như vậy, tỷ lệ chi trả đợt này là 12% (1.200 đồng/cp), tương ứng với tổng số tiền mà doanh nghiệp phải chi ra là hơn 530 tỷ đồng. Cổ tức sẽ được tiến hành chi trả vào ngày 24/6/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/5/2022, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5.

Ngoài kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay còn thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 với tỷ lệ 10%, tương ứng với hơn 44,17 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của Vinaconex trong nhiều năm qua.

Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Vinaconex dự kiến tăng lên gần 4.859 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh hợp nhất 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ; tăng lần lượt 143% và 169% so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến là 15%. 

Quý I vừa qua, doanh nghiệp đạt 1.333 tỷ đồng doanh thu, 789 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện được 13% mục tiêu về doanh thu và 55,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Tại ngày 31/3, vốn chủ sở hữu của VCG đạt 30.628 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, tổng công ty còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.522 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vinaconex-chi-them-530-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2021--20225117419881.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/