16:46 | 17/05/2019

Quảng Bình tập trung phát triển điện mặt trời trên mái nhà, kế hoạch 1.000 kWp điện lượng năm 2019

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành công văn số 651 UBND-KT ngày 10/5 về khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Quảng Bình và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng đầu tư phát triển điện mặt trời trên mái nhà tại các trụ sở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trang trại và hộ gia đình.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh trong quá trình triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà đối với các tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư trên các tòa nhà, công xưởng, trụ sở hành chính.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Bình hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình điểm về phát triển điện mặt trời trên mái nhà; phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn cho những tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhân rộng mô hình triển khai hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.

Đồng thời, hoàn thiện và công khai qui trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục, hợp đồng mua bán điện mặt trời trên mái nhà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà của các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình tập trung phát triển điện mặt trời trên mái nhà, kế hoạch 1.000 kWp điện lượng năm 2019 - Ảnh 1.

Năm 2019, khối lượng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà của ngành điện Quảng Bình phải thực hiện là 1 MWp.

Cùng với đó, Điện lực cấp huyện phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn hướng dẫn kỹ thuật cho cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ công suất lắp đặt của các dự án điện mặt trời trên mái nhà đấu nối vào lưới điện nhằm đảm bảo điều kiện vận hành của lưới, tránh tình trạng gây quá tải hệ thống điện.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ dân tại địa phương hưởng ứng đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà theo chủ trương của Nhà nước.

Theo UBND Quảng Bình, công văn này nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà tại các cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tạo ra năng lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính và Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,

Theo TTXVN, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) vừa xây dựng thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho 18 khách hàng với tổng công suất lắp đặt 69,96 kWp, tổng sản lượng phát ngược lũy kế là 14.997 kWh.

Hiện tại, ngành điện Quảng Bình đã khảo sát và vận động khách hàng có tiềm năng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà. Đặc biệt là các resort, khách sạn lớn, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo kế hoạch được giao năm 2019, khối lượng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà của ngành điện Quảng Bình phải thực hiện là 1 MWp (1.000kWp), tổng vốn đầu tư ước tính 20 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quang-binh-tap-trung-phat-trien-dien-mat-troi-tren-mai-nha-ke-hoach-1000-kwp-dien-luong-nam-2019-20190517160316985.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/