PVEP có tân chủ tịch và tổng giám đốc

PVEP vừa có sự thay đổi loạt nhân sự cấp cao gồm chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc và thành viên hội đồng thành viên .

Ngày 24/5, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tổng Công ty.

Ông Trần Hồng Nam thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) để giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc PVEP còn ông Trần Quốc Việt thôi giữ chức Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTV PVEP.

Ngoài ra, tổng công ty cũng luân chuyển và bổ nhiệm ông Trịnh Việt Thắng, trưởng Ban Tổng hợp tập đoàn giữ chức thành viên HĐTV PVEP.

Về tân Tổng Giám đốc Trần Hồng Nam, ông sinh năm 1977, trình độ chuyên môn kỹ sư và tiến sỹ chuyên ngành dầu khí. Năm 2009, ông Nam từng giữ vai trò là Phó Giám đốc sau đó là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc tại công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển đông POC).

PVEP bổ nhiệm một số lãnh đạo mới vào Hội đồng thành viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam. (Nguồn: pvn.vn)

Còn tân Chủ tịch Trần Quốc Việt sinh năm 1963, trình độ chuyên môn bao gồm thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh và tiến sỹ khoa học chuyên ngành quản lý kinh tế. 

Ông Việt đã có 17 năm công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. Từ tháng 6/2003, ông về công tác tại Ban Kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm 2006, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư PVN và được đề bạt giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch vào tháng 8/2009.

Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc PVEP.

PVEP bổ nhiệm một số lãnh đạo mới vào Hội đồng thành viên - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt. (Nguồn: pvn.vn)

Cuối cùng, ông Trịnh Việt Thắng sinh năm 1976. Ông có bằng thạc sỹ ngành khai thác dầu khí và tiến sỹ ngành kỹ thuật dầu khí. 

Ông từng làm 3 năm ở PVEP với vai trò kỹ sư khoan và sau đó được giao nhiệm vụ đốc công giám sát thi công trên giàn khoan, chi nhánh PIDC-Algeria cho tới năm 2006.

Đầu năm 2018, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng kiêm trợ lý Chủ tịch HĐTV của PVN. Tháng 4/2020, Ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban, sau đó là Trưởng Ban Tổng hợp, Trợ lý Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho đến tháng 5/2021.

PVEP bổ nhiệm một số lãnh đạo mới vào Hội đồng thành viên - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Thành viên HĐTV PVEP Trịnh Việt Thắng. (Nguồn: pvn.vn)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pvep-co-tan-chu-tich-va-tong-giam-doc-20210524164051257.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/