13:55 | 15/10/2019

Phú Tài: Lợi nhuận 9 tháng tăng 21%

Trong quí IV/2019, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.960 tỉ đồng và lãi trước thuế 175 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vừa đủ chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019 như ĐHCĐ đã thông qua.

Công ty Cổ phần Phú Tài (Mã: PTB) vừa công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kì năm 2018.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 3.908 tỉ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kì năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 379,6 tỉ đồng, tăng 21%. Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 1.972 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tăng 13% lên 287,2 tỉ đồng.

Năm 2019, Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh với 5.865 tỉ đồng doanh thu, tăng 23% so với thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 555 tỉ đồng, tăng 17% cùng kì và lợi nhuận sau thuế 458 tỉ đồng, tăng 15%.

Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Phú Tài đã thực hiện được 66,6% kế hoạch doanh thu và 68,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong quí IV/2019, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.960 tỉ đồng và lãi trước thuế 175 tỉ đồng. Nếu kết quả kết quả kinh doanh quí IV đạt được như dự kiến, Phú Tài sẽ hoàn thành vừa đủ chỉ tiêu kế hoạch cả năm như ĐHCĐ đã thông qua.

Trong cuộc họp cổ đông diễn ra vào đầu tháng 4, ban lãnh đạo công ty cho biết ngành đá năm nay sẽ tăng trưởng tốt nhờ hoạt động khai thác chế biến đá granit, basal và sản xuất gỗ tinh chế tăng cao. 

Đồng thời, Phú Tài đã đẩy mạnh mở rộng thị trường sang Đông Âu, Nga, Hàn Quốc... khiến xuất khẩu vẫn tăng 15% (chiếm 23% doanh thu). Theo đó, biên lợi nhuận ngành đá năm 2019 vẫn sẽ được duy trì và nâng lên so với năm ngoái.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phu-tai-loi-nhuan-9-thang-tang-21-20191015121740931.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/