07:53 | 11/10/2019

Phê duyệt đầu tư hai bến cảng container quốc tế gần 7.000 tỉ đồng tại Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 có vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, trong đó vốn tự có, tự huy động hơn 3.000 tỉ đồng và vốn vay tín dụng gần 4.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện).

ta-u-lo-n-va-o-la-m-ha-ng-ta-i-ca-ng-container-quo-c-te-ha-i-pho-ng-1570701647-width900height382

Tàu lớn vào làm hàng tại cảng container quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo đó, qui mô dự án gồm 2 bến cảng container số 3 và số 4 có tổng chiều dài 750m (375m/1 bến), tiếp nhận cỡ tàu container trọng tải đến 100.000 DWT, xây dựng một bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa từ 100 - 160 TEU đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua 1,0 - 1,1 triệu TEU/năm.

Dự án do Công ty cổ phần cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, trong đó vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động hơn 3.000 tỉ đồng (chiếm 45% tổng vốn đầu tư), và vốn vay tín dụng hơn 3.820 tỉ đồng (chiếm 55% tổng vốn đầu tư).

Tiến độ xây dựng khoảng 5 năm (từ năm 2020 đến năm 2025) và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác bến số 3 từ năm 2022.

Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm về các thông số, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án và năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án của Công ty cổ phần cảng Hải Phòng theo đúng qui định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi triển khai Dự án.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phe-duyet-dau-tu-hai-ben-cang-container-quoc-te-gan-7000-ti-dong-tai-hai-phong-20191011074315656.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/