11:41 | 22/07/2019

Ô tô và dầu thô góp sức lớn vào tăng thu ngân sách 6 tháng đầu 2019

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, kết quả thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm tăng cao, trong đó phải kể đến tác động của tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp của nhóm hàng ô tô và dầu thô.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan, số thu của ngành Hải quan đạt 175.522 tỉ đồng, tăng 28.602 tỉ đồng (tương đương tăng 19,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt được trong sáu tháng đầu năm tăng cao nhờ tác động của cả các yếu tố khách quan lẫn yếu tố chủ quan. Nhưng đóng góp lớn nhất là nhóm hàng ô tô và dầu thô, cùng hiệu quả của công tác chống thất thu của cơ quan Hải quan.

otonhapkhau_awxl

Số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh. (Ảnh: Thanh niên)

6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 30/6/2019 đạt 243,5 tỉ USD, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,54 tỉ USD, tăng 7,2% và nhập khẩu đạt 120,96 tỉ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 56,56 tỉ USD, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 3,19 tỉ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 53,37 tỉ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là tăng thu từ hai nhóm hàng chính là dầu thô và ô tô nguyên chiếc.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75,31 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,63 tỉ USD, tăng 515,8% về lượng và tăng 417,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỉ đồng, tăng 17.415 tỉ đồng, tương đương tăng 424,77% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,38 triệu tấn, trị giá đạt 2,07 tỉUSD, tăng 272,4% về lượng và tăng 248,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 4.955 tỉ đồng, tăng 3.621 tỉ đồng, tương đương tăng 271,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu từ 2 mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt 26.470 tỉ đồng, tăng 21.036 tỉ đồng (tương đương tăng 387%) so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, số thu từ hàng hóa khác đạt 149.052 tỉ đồng, tăng 7.537 tỉ đồng (tương đương tăng 5,32%) so với cùng kỳ năm trước (141.516 tỉ đồng).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/o-to-va-dau-tho-gop-suc-lon-vao-tang-thu-ngan-sach-6-thang-dau-2019-20190722102348842.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/