10:53 | 31/10/2019

Nợ xấu Nam A Bank tăng vọt lên gần 1.500 tỉ đồng, gấp đôi so với đầu năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Nam A Bank đạt 452 tỉ đồng, tăng 21%. Cho vay khách hàng tăng mạnh 24% trong khi số dư nợ xấu bất ngờ vọt lên gấp đôi.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 574 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì năm trước, đạt 71,8% kế hoạch lợi nhuận năm (800 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỉ đồng, tăng gần 21%.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt với lần lượt 25,5% và 69,4%. Trong khi đó các mảng kinh doanh khác đều sụt giảm mạnh về lãi thuần.

Ngân hàng cũng tăng mạnh trích lập dự phòng trong kì từ gần 11 tỉ đồng trong cùng kì năm trước lên 46 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần.

Screen Shot 2019-10-31 at 10

Kết quả kinh doanh của Nam A Bank 9 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC Nam A Bank)

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 17% so với đầu năm lên 87.820 tỉ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng mạnh hơn 24% với 63.025 tỉ đồng. Số dư tiền gửi của ngân hàng cũng tăng hơn 20% lên 65.373 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng gần gấp đôi con số của cuối năm trước với 1.496 tỉ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng từ 1,54% cuối tháng 12/2018 lên 2,37%. Hiện ngân hàng không còn trái phiếu VAMC.

Screen Shot 2019-10-31 at 10

Một số chỉ tiêu tài chính của Nam A Bank (Nguồn: BCTC Nam A Bank)

Theo bảng cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) của Nam A Bank tăng mạnh lên 757 tỉ đồng, gấp 3,5 lần đầu năm; nợ nghi ngờ tăng lên gần 179 tỉ đồng, bằng 3,2 lần con số đầu năm.

Screen Shot 2019-10-31 at 10

Nguồn: BCTC Nam A Bank

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/no-xau-nam-a-bank-tang-vot-len-gan-1500-ti-dong-gap-doi-so-voi-dau-nam-20191031105333925.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/