19:09 | 20/07/2020

NHNN đề xuất lùi lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung dài hạn

Theo NHNN, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỉ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Do vậy, cần xem xét lùi lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được dùng để cho vay trung dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản đề xuất lùi lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung dài hạn được qui định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22 về các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng.

Theo đó, NHNN cho biết đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh từ bên ngoài. 

Trong nửa đầu năm, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011 – 2020.

NHNN cũng cảnh báo việc doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp qui mô và tạm dừng hoạt động, đồng thời áp lực kiểm soát lạm phát, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. 

Việc xem xét lùi lộ trình đối với tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn là cần thiết, để tạo điều kiện cho TCTD hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch, NHNN cho biết.

Theo phân tích từ NHNN, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỉ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Do vậy, việc giảm tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 1/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22 có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, do áp lực của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. 

Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN thấy rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn theo hai phương án là lùi thời hạn áp dụng tỉ lệ này thêm 6 tháng hoặc lùi 1 năm. 

Hai phương án chỉnh sửa qui định về tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung dài hạn:

Phương án 1:

"Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỉ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021: 40%;

b) Từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022: 37%;

c) Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023: 34%;

d) Từ ngày 01 tháng 4 năm 2023: 30%".

Phương án 2:

"Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỉ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: 40%;

b) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: 37%;

c) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023: 34%;

d) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023: 30%".


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhnn-de-xuat-lui-lo-trinh-ap-dung-ti-le-toi-da-nguon-von-ngan-han-duoc-cho-vay-trung-dai-han-20200720190936716.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/