10:24 | 28/04/2020

Nam Kim lãi hơn 41 tỉ đồng trong quí I dù cùng kì năm ngoái lỗ hơn trăm tỉ đồng

Do giá vốn hàng bán giảm sâu hơn doanh thu, Nam Kim ghi nhận lãi gộp và lãi sau thuế trong quí I/2020. Cùng kì năm trước, công ty vừa lỗ gộp vừa lỗ sau thuế.

Sau khi các đại gia ngành thép như Hòa Phát và Hoa Sen công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) cũng thông báo lợi nhuận quí I/2020 khả quan ở mức 41,5 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 101,6 tỉ đồng cùng kì năm ngoái.

Doanh thu thuần quí vừa qua đạt gần 2.452 tỉ đồng, giảm 16,7% so với quí I/2019. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm tới 24% còn 2.240 tỉ đồng. Nhờ vậy công ty vẫn có lãi gộp 212 tỉ đồng trong khi cùng kì năm ngoái lỗ gộp hơn 1 tỉ đồng. Trong công văn giải trình, Nam Kim không giải thích rõ lí do cho sự cải thiện này.

Nam Kim lãi hơn 41 tỉ đồng trong quí I dù cùng kì năm ngoái lỗ hơn trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Nam Kim có lãi sau thuế 41 tỉ đồng trong quí I/2020.

Sau quí I có lãi, lợi nhuận giữ lại lũy kế của Nam Kim tăng lên mức 398 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng cải thiện lên 3.058 tỉ đồng, tương đương 38% tổng tài sản. Giá trị nợ phải trả giảm 148 tỉ đồng so với ngày đầu năm, còn 4.900 tỉ đồng. Tuy nhiên giá trị nợ vay ngắn hạn tăng 506 tỉ đồng.

Giá trị hàng tồn kho tăng 167 tỉ đồng lên 2.756 tỉ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kì đạt 40,5 tỉ đồng, giảm 35,5 tỉ đồng so ngày đầu năm.

Tuần trước, Thép Nam Kim công bố phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quĩ. Kết phiên 27/4, giá cổ phiếu NKG dừng ở tham chiếu 6.660 đồng/cp. Với mức giá này, Nam Kim sẽ phải chi khoảng 66,6 tỉ đồng để hoàn tất mua vào. Trong hai phiên 24 và 27/4, cổ phiếu NKG đều tăng kịch trần.

Thời gian mua lại cổ phiếu dự kiến trong quí II này sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn để mua lại cổ phần là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán, giá trị lần lượt là 356 tỉ đồng và 766 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nam-kim-lai-hon-41-ti-dong-trong-qui-i-du-cung-ki-nam-ngoai-lo-hon-tram-ti-dong-20200428102257281.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/