15:59 | 17/04/2019

Lãi suất cho vay tại các ngân hàng là bao nhiêu?

Theo số liệu của NHNN, hiện lãi suất cho bằng đồng VND phổ biến ở 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn và 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở 2,8 - 6%/năm.

Theo báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần (1/4 – 5/4) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện lãi suất huy động bằng VND dao động từ 0,5 - 7,3%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng, lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,5 - 1%/năm. Tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất dao động từ 4,5 đến 5,5%/năm và 5,5 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Trong khi lãi suất kì hạn trên 12 tháng đang ở 6,6 - 7,3%/năm.

Lãi suất huy động bằng đồng USD của các tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì ở mức 0%/năm đối với cả tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đối với lãi suất cho vay, hiện mặt bằng lãi suất cho vay bằng đồng VND phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn và 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm. Trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở 4,5 - 6%/năm.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lai-suat-cho-vay-tai-cac-ngan-hang-la-bao-nhieu-20190417153424491.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/