21:24 | 30/04/2020

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu là gì?

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu là kế hoạch tăng trưởng trong đó các chỉ tiêu xây dựng bảo đảm được mức cao nhất nhu cầu xã hội trong khuôn khổ sử dụng tối đa các giới hạn về nguồn lực.

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Pinterest)

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu

Khái niệm

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu là kế hoạch tăng trưởng trong đó các chỉ tiêu xây dựng được thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện là bảo đảm mức cao nhất nhu cầu xã hội trong khuôn khổ sử dụng tối đa các giới hạn về nguồn lực.

Một kế hoạch tăng trưởng tối ưu phải đáp ứng được cả khía cạnh cung và cầu ở một mức độ tối ưu của nó. 

Nói một cách đầy đủ và cụ thể, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu là một kế hoạch mà các chỉ tiêu tính toán được xây dựng trên cơ sở sử dụng một cách triệt để nhất khả năng tích lũy, tiết kiệm nhưng được ràng buộc bởi các yếu tố cấu thành tổng cầu của nền kinh tế đặt ra trong thời kì kế hoạch. 

Phân biệt kế hoạch tăng trưởng kinh tế tối ưu và kế hoạch tăng trưởng kinh tế phù hợp

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế phù hợp là kế hoạch mà các chỉ tiêu lập ra được xây dựng dựa trên các giới hạn tối đa về khả năng nguồn lực hạn chế. 

Sự khác nhau giữa kế hoạch hóa tăng trưởng hợp lí và kế hoạch hóa tối ưu có thể được minh họa bằng một ví dụ đơn giản.

Khi một người du lịch có hai tuần nghỉ hè và 5 triệu đồng, cô ta phải tìm hiểu xem với số tiền và thời gian như vậy thì cô ta có thể đi đến vùng nào trong đất nước Việt Nam để nghỉ ngơi.

Kế hoạch phù hợp với cô ta chính là những địa điểm phù hợp với khả năng mà cô ấy có (5 triệu đồng và hai tuần lễ).

Sự phù hợp này sẽ trở thành tối ưu nếu như đặt vấn đề theo một cách khác: Người du lịch có thể đi đâu và thăm gì trong 2 tuần với số tiền là 5 triệu đồng của mình? Cô ta có thể sử dụng tối ưu khả năng của mình như thế nào?

Giải thích thuật ngữ liên quan:

Kế hoạch tăng trưởng kinh tế là một bộ phận của hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nó xác định các mục tiêu gia tăng về thu nhập của nền kinh tế trong kì kế hoạch và các chính sách cần thiết để đảm bảo tăng trưởng trong mối quan hệ trực tiếp với các yếu tố nguồn lực và các chỉ tiêu việc làm, ổn định giá cả.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ke-hoach-tang-truong-kinh-te-toi-uu-la-gi-20200430212446637.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/