12:06 | 23/03/2021

Giao TP Thủ Đức thu ngân sách hơn 8.300 tỷ đồng

TP HCM giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho TP Thủ Đức năm 2021 là hơn 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là hơn 3.155 tỷ đồng.

Ngày 23/3, tại kỳ họp thứ 24, các đại biểu HĐND TP HCM khóa IX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh hủy dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức; giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho TP Thủ Đức.

Các đại biểu thống nhất hủy dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức. Trước đó, TP HCM giao quận 2 thu ngân sách hơn 3.830 tỷ đồng, quận 9 thu ngân sách hơn 2.240 tỷ đồng, quận Thủ Đức thu ngân sách hơn 2.250 tỷ đồng.

Sau khi hủy dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và Thủ Đức, TP HCM giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho TP Thủ Đức năm 2021 là hơn 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là hơn 3.155 tỷ đồng. 

Số bổ sung từ ngân sách TP HCM cho ngân sách TP Thủ Đức là 1.990 tỷ đồng.  

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, đánh giá báo cáo của UBND TP HCM về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; báo cáo về nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Kỳ họp HĐND TP HCM cũng dự kiến tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, miễn nhiệm hai chức danh và bầu Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giao-tp-thu-duc-thu-ngan-sach-hon-8300-ty-dong-20210323120607672.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/