Giao dịch lớn cổ phiếu VNM, BGW, QNC, DWC, PMB, PTI, PTV, QNC, CAG, TAR, FCM, DGT, DNP, HMH

Phiên cuối năm 2021 có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu BGW, QNC, DWC, PMB, PTI, PTV, QNC, CAG, TAR, FCM, DGT, DNP, HMH, VNM.

Đăng ký bán ra: PTV, QNC, CAG, TAR, FCM

CTCP Thương mại Dầu khí (Mã: PTV): Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM thông báo đã bán 2,2 triệu cổ phiếu (tương đương 11% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 24-27/12.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Mã: QNC): Công ty TNHH Đầu tư VAWAZ Việt Nam thông báo đã bán 2,9 triệu cổ phiếu (tương đương 5,81% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 29/12.

CTCP Cảng An Giang (Mã: CAG): Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh đăng ký bán 450.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 4-28/1.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR): Bà Phạm Lê Khánh Hân, Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 396.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 6-28/1.

CTCP Khoáng sản FECON (Mã: FCM): CTCP FECON đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 6-31/1. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 6-28/1.

Đăng ký mua vào: DGT, DNP, HMH,VNM

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (Mã: DGT): Ông Trần Quang Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 5-28/1.

CTCP Nhựa Đồng Nai (Mã: DNP): CTCP Chứng khoán Quốc Gia thông báo đã mua 4,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 28/12.

CTCP Hải Minh (Mã: HMH): CTCP Cánh Đồng Xanh thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 27-28/12.

CTCP Sữa Việt Nam (Mã: VNM): Cổ đông PLATINUM VICTORY PTE. LTD. đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu

Giao dịch cổ đông lớn: BGW, QNC, DWC, PMB, PTI

CTCP Nước sạch Bắc Giang (Mã: BGW): Quỹ đầu tư Cơ hội PVI thông báo đã bán toàn bộ 4.777.897 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 28/12.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Mã: QNC): Công ty TNHH Nguyên Liệu OMANCO Việt Nam thông báo đã bán toàn bộ 7.510.077 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 24/12.

CTCP Đầu tư BLUECEM Vietnam thông báo đã mua 7.510.077 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 24/12.

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (Mã: DWC): Quỹ đầu tư cơ hội PVI thông báo đã bán 2,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 29/12.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (Mã: PMB): Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An thông báo đã mua 480.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 22/12.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI): Bà Vũ Thị Thư thông báo đã mua 7.950.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 24/12.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-vnm-bgw-qnc-dwc-pmb-pti-ptv-qnc-cag-tar-fcm-dgt-dnp-hmh-20220104075117496.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/