11:50 | 01/11/2018

Đô thị Kinh Bắc (KBC): Lãi ròng 9 tháng giảm nhẹ, vay ngắn hạn tăng 47%

9 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt 1.661 tỉ đồng doanh thu thuần và tăng hơn 60% so với cùng kì. Lãi sau thuế 528,5 tỉ đồng, giảm 7,8% và bằng 66% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 657,2 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì nhờ doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp tăng mạnh.

do thi kinh bac kbc lai rong 9 thang giam nhe vay ngan han tang 47

Giá vốn hàng bán 241 tỉ đồng, giảm 10% kéo lợi nhuận gộp của công ty đạt 416,4 tỉ đồng, tăng 61%.

Doanh thu tài chính 21,5 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì trong khi chi phí tài chính 44,6 tỉ đồng, tăng 55% chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng 55,5 tỉ đồng, gấp 6 lần cùng kì do phí tư vấn pháp lý, môi giới và xúc tiến bán hàng tăng cao.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 35,6 tỉ đồng, tăng 9,2%. Lỗ khác 2,4 tỉ đồng trong khi cùng kì 461 triệu đồng.

Sau khi trừ đi chi phí, Kinh Bắc ghi nhận lãi sau thuế 237,4 tỉ đồng, tăng 48,4%

9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.661 tỉ đồng doanh thu thuần và tăng hơn 60% so với cùng kì. Lãi sau thuế 528,5 tỉ đồng, giảm 7,8% và bằng 66% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9, Kinh Bắc ghi nhận tổng tài sản 16.523 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.427 tỉ đồng, tăng 17%; Hàng tồn kho giảm nhẹ về mức 8.146 tỉ đồng trong đó đầu tư vào dự án khu dân cư Tràng Cát là 3.498 tỉ đồng và chiếm 21,2% tổng tài sản.

do thi kinh bac kbc lai rong 9 thang giam nhe vay ngan han tang 47
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của KBC)

Về nguồn vốn, vay ngắn hạn của Kinh Bắc tại ngày 30/9 là 1.660 tỉ đồng, tăng 47%. Trong đó, khoản vay công ty liên kết là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn là 112,3 tỉ đồng. Vay dài hạn 1.029 tỉ đồng, giảm 35%.

Theo CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), doanh số bán đất Khu Đô thị của Kinh Bắc thấp hơn dự kiến nhưng vẫn là yếu tố dẫn dắt cho lợi nhuận trung hạn.

Với chỉ 0,6 ha đất được ghi nhận tại Khu Đô thị Phúc Ninh trong 6 tháng 2018 do trì hoãn trong việc xây dựng, VCSC đã điều chỉnh giảm giả định doanh thu bán còn 4 ha từ 5 ha doanh số cho Khu Đô thị này.

Tuy nhiên, VCSC tiếp tục kì vọng Khu Đô thị Phúc Ninh và Khu Đô thị Tràng Duệ sẽ đóng góp đáng kể cho lợi nhuận trung hạn của Kinh Bắc do vị trí thuận lợi gần các cụm công nghiệp ở miền Bắc, vốn đang dần được đô thị hóa. Doanh số bán đất Khu Đô thị cũng ghi nhận biên lợi nhuận cao hơn Khu Công nghiệp cho công ty.

Bên cạnh đó, VCSC thận trọng loại khu khu công nghiệp Tràng Duệ ra khỏi dự báo 2018, nhằm phản ánh khả năng khu công nghiệp Tràng Duệ sẽ không được phát triển. Nguyên nhân là do công ty tiếp tục trì hoãn các thủ tục phê duyệt, vốn được quy hoạch thành khu kinh tế đặc biệt.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/do-thi-kinh-bac-kbc-lai-rong-9-thang-giam-nhe-vay-ngan-han-tang-47-107052.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/