DIC Corp đặt kế hoạch lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng năm 2022

Năm 2022, DIC Corp lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.612 tỷ đồng, tăng trưởng 62% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.910 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với ước thực hiện năm 2021.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 14/1/2022 về việc thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đều tăng trưởng mạnh. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 4.612 tỷ đồng, tăng trưởng 62% so với ước thực hiện năm 2021. LNTT cũng dự kiến tăng trưởng 59% so với ước thực hiện năm 2021, đạt 1.910 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20 - 25%.

Doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ lên khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, DIC Corp cũng lên kế hoạch cho giai đoạn 2022 - 2025 với tổng doanh thu ước đạt 39.700 tỷ đồng và tổng LNTT ước đạt 15.000 tỷ đồng. Theo lộ trình đến năm 2025 vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ đạt đến 14.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển 81.678 tỷ đồng. 

DIC Corp đặt kế hoạch lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng năm 2022 - Ảnh 1.

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh DIC Corp giai đoạn 2022 – 2025. (Nguồn: dic.vn).

Trong một báo cáo mới đây, VDSC ước tính doanh thu DIC Corp đạt 2.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.136 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu này được đưa ra trên cơ sở doanh nghiệp bàn giao các căn còn lại của Gateway (102 căn) và ghi nhận khoản lãi 1.100 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quỹ đất 31 ha tại dự án Đại Phước.

Trong năm 2022, VDSC dự báo doanh thu và LNST của DIC Corp lần lượt đạt 4.326 tỷ đồng và 1.282 tỷ đồng, tăng 54% và 13% so với kết quả đạt được trong năm 2021; chủ yếu ghi nhận từ dự án Nam Vĩnh Yên và Cap Saint Jacques.

Từ cuối quý III năm ngoái, DIC Corp đã bán hết gần 2.400 nền tại Nam Vĩnh Yên và bán 355/372 căn tại Cap Saint Jacques. VDSC kỳ vọng hai dự án này là động lực chính cho DIC Corp từ năm 2023, dựa trên việc đặt trước các căn trong đợt mở bán sau ở năm 2022.

Cũng theo VDSC, DIC Corp đang phát triển 7 dự án với tổng diện tích 802 ha. Tuy nhiên, giá đất tại các khu vực DIC Corp đang làm dự án đã tăng cao, trong khi tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng lại khá chậm. Điều này có thể trở thành rào cản của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dic-corp-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-hon-1900-ty-dong-nam-2022-20220114165744352.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/