12:14 | 18/11/2019

Đề nghị Chính phủ chỉ rõ nguyên nhân chưa phê duyệt phương án tăng vốn của các NHTM Nhà nước

Đây là đề xuất của Ủy ban Kinh tế trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong báo cáo của gửi Quốc hội mới đây, Ủy ban Kinh tế (UBKT) đã trình bày một số vấn đề về hoạt động đầu tư, quản lí, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2018. 

Trong đó, đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng thương mại nhà nước, UBKT nhận định vấn đề nâng cao năng lực tài chính là vấn đề trọng tâm lớn của cả khối. 

Tuy nhiên việc các ngân hàng thương mại nhà nước không được cấp vốn để tăng vốn điều lệ hoặc không được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn làm hạn chế các tổ chức này phát huy được vai trò của mình trong việc điều tiết thị trường, ổn định vĩ mô, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém. 

Do đó, UBKT đề nghị Chính phủ phân tích và chỉ rõ nguyên nhân của việc phương án tăng vốn của các ngân hàng chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng tới dư địa tăng trưởng của các ngân hàng như thế nào, từ đó có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/de-nghi-chinh-phu-chi-ro-nguyen-nhan-chua-phe-duyet-phuong-an-tang-von-cua-cac-nhtm-nha-nuoc-20191118121500354.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/