Coteccons muốn huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu ra công chúng

Theo kế hoạch điều chỉnh, Coteccons dự kiến tổng giá trị phát hành trái phiếu trong năm nay tối đa là 1.000 tỷ đồng thay vì huy động 500 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.

Coteccons muốn chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng - Ảnh 1.

Một dự án do Coteccons làm tổng thầu tại địa chỉ 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. (Ảnh minh họa: Mỹ Linh).

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa thông qua việc chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Coteccons sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 500 tỷ đồng như dự kiến trước đây. 

Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua việc cam kết đăng ký trái phiếu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và việc niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Ngoài ra, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu và việc bố trí nguồn vốn để trả nợ cũng đã được thống nhất. Chủ tịch hoặc người được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo quyết định.

Trước đây, Coteccons được biết đến là doanh nghiệp không sử dụng nợ vay. Từ khi chuyển giao quyền điều hành, ban lãnh đạo mới đã công bố kế hoạch sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng kinh doanh.

Trên báo cáo tài chính quý I/2021, Coteccons đã sử dụng đòn bẩy khi vay gần 339 tỷ đồng sau đó đã tất toán ngay trong kỳ. Trên bảng cân đối kế toán, đầu và cuối kỳ, nợ của Coteccons vẫn sạch, song con số nợ vay chỉ được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Theo kế hoạch năm 2021, Coteccons đặt mục tiêu 17.413 tỷ đồng doanh thu và 340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 2% so với kết quả năm 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/coteccons-muon-huy-dong-500-ty-dong-tu-phat-hanh-trai-phieu-ra-cong-chung-20210707211414857.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/