07:59 | 20/07/2020

Chứng khoán Bản Việt đối mặt tăng chi giảm thu từ mảng môi giới, cho vay margin giảm nghìn tỉ đồng

Trong nửa đầu năm 2020, mảng môi giới của Chứng khoán Bản Việt đối mặt với vấn đề doanh thu giảm trong khi chi phí lại gia tăng. Giá trị cho vay margin giảm hơn 1.000 tỉ đồng so với đầu năm.

Chứng khoán Bản Việt (Mã: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm ngoái.

Chứng khoán Bản Việt đối mặt tăng chi giảm thu từ mảng môi giới, cho vay margin giảm nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Bản Việt đạt 164,4 tỉ đồng trong quí II, tăng 89,6% so với quí II/2019. Chi phí hoạt động quí II của công ty giảm mạnh xuống còn 26,6 tỉ đồng do việc hạch toán khoản lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ là 75,4 tỉ đồng, trong khi cùng kì là lỗ 107,5 tỉ đồng. 

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế trong quí II năm nay của Chứng khoán Bản Việt đạt 205 tỉ đồng, tăng 46,8% so với cùng kì.

Mặc dù ghi nhận sự đột biến trong quí II nhưng do kết quả kém sắc trong quí đầu năm nên kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm nay của Chứng khoán Bản Việt chỉ tương đương năm 2019.

Doanh thu hoạt động trong nửa đầu năm nay đạt 412 tỉ đồng, tăng 7,1% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Nhưng lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Bản Việt giảm nhẹ 5,4% xuống còn gần 324 tỉ đồng.

Về tổng quan, kết quả kinh doanh của Chứng khoán Bản Việt là khởi sắc trong quí II và nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, hai mảng kinh doanh cốt lõi là môi giới và cho vay margin của Chứng khoán Bản Việt không mấy khởi sắc.

Điển hình, mặc dù thị phần môi giới của Chứng khoán Bản Việt tăng mạnh, vươn lên đứng thứ hai trên sàn HOSE. Tuy nhiên, doanh thu môi giới chứng khoán của công ty giảm 13,2% so với cùng kì, xuống còn 105 tỉ đồng. Mặc dù doanh thu giảm, chi phí môi giới tăng lên 90,6 tỉ đồng, trong khi quí II/2019 là 72 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu môi giới chứng khoán của Chứng khoán Bản Việt giảm 8,5%.

Tại hoạt động cho vay, lãi cho vay và phải thu của Chứng khoán Bản Việt trong quí II là 64,5 tỉ đồng, giảm 16,7% so với cùng kì. Nửa đầu năm nay, khoản này tăng nhẹ 2,2%. 

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị cho vay kí quĩ của Chứng khoán Bản Việt là 1.912 tỉ đồng, giảm 1.050 tỉ đồng so với đầu kì. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-ban-viet-doi-mat-tang-chi-giam-thu-tu-mang-moi-gioi-cho-vay-margin-giam-nghin-ti-dong-20200720075944691.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/