10:52 | 11/05/2020

Các trường hợp miễn thuế khi xuất khẩu sang Thụy Điển

Đó là hàng hoá công nghiệp thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu (ngoại trừ hàng quần áo và giày dép) và nhiều mặt hàng nông sản từ khoảng 125 nước đang phát triển. Tất cả các sản phẩm nhiệt đới cũng đều được miễn thuế khi nhập khẩu vào Thụy Điển.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (Bộ Công Thương) Thụy Điển áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu chung từ 0 - 20% đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nước không thuộc EU và các nước không thuộc khu vực Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Trong đó, theo qui định về ưu đãi chung dành cho các nước kém phát triển, Thụy Điển không đánh thuế đối với hàng hoá công nghiệp thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu (ngoại trừ hàng quần áo và giày dép) và nhiều mặt hàng nông sản từ khoảng 125 nước đang phát triển. Tất cả các sản phẩm nhiệt đới đều được miễn thuế khi nhập khẩu vào Thụy Điển.

Trong những trường hợp nhất định, các loại hàng hóa có thể được miễn thuế hải quan và các loại phí khác gồm hàng mẫu thương mại; hàng tham gia triển lãm hoặc hội chợ thương mại; thiết bị chuyên môn; quà biếu; một số tài liệu giáo dục.

Các một số trường hợp khác, nhà nhập khẩu có thể được giảm hoặc miễn thuế hải quan, điển hình nhất là khi hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước mà EU kí hiệp định thương mại tự do. 

Một số trường hợp khác đó là tạm nhập; việc nhập khẩu các sản phẩm để tiếp tục chế biến, đóng gói lại hoặc tái xuất; việc nhập khẩu các công cụ dụng cụ phục vụ khoa học.

Thụy Điển còn áp dụng chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập của EU. Theo chương trình này, EU chia các sản phẩm được hưởng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) thành 4 nhóm với mức thuế ưu đãi khác nhau dựa trên mức độ nhạy cảm đối với bên nhập khẩu, mức độ phát triển của nước xuất khẩu và các văn bản thỏa thuận được kí giữa 2 bên.

Bốn nhóm sản phẩm của các nước đang phát triển được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU như sau:

Nhóm 1 là nhóm sản phẩm rất nhạy cảm bao gồm phần lớn là nông sản và một số ít sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Nhóm này khi nhập khẩu vào EU sẽ bị áp mức thuế GSP với thuế suất bằng 85% thuế suất tối huệ quốc. Đây là nhóm mặt hàng EU hạn chế nhập khẩu.

Nhóm 2 là các sản phẩm nhạy cảm chủ yếu là thực phẩm, đồ uống, hóa chất, nguyên liệu, hàng thủ công. Nhóm này bị áp mức thuế GSP bằng với thuế suất bằng 70% thuế suất tối huệ quốc. Đây là nhóm mặt hàng EU không khuyến khích nhập khẩu

Nhóm 3 là sản phẩm bán nhạy cảm bao gồm phần lớn là thủy hải sản đông lạnh. Nhóm này được hưởng mức thuế GSP với thuế suất bằng 35% thuế suất tối huệ quốc. Đây là nhóm mặt hàng EU khuyến khích nhập khẩu.

Nhóm 4 là nhóm sản phẩm không nhạy cảm chủ yếu là thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu, nông sản… Nhóm này được hưởng mức thuế GSP với thuế suất bằng 0-10% thuế suất tối huệ quốc. Đây là nhóm mặt hàng EU đặc biệt khuyến khích nhập khẩu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cac-truong-hop-mien-thue-khi-xuat-khau-sang-thuy-dien-20200511105257544.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/