Bộ GTVT lên tiếng về đề nghị của Hải Phòng thành lập Ban quản lý khai thác cảng biển

Bộ Giao thông vận tải thông tin đã nhận được công văn kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng liên quan tới việc thành lập Ban quản lý khai thác cảng biển.

Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm nghiên cứu thành lập Ban quản lý khai thác cảng biển theo mô hình giao chính quyền địa phương quản lý.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho hay, từ năm 2017, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về Ban quản lý và khai thác cảng theo quy định của Bộ Luật Hàng hải 2015.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định nêu rõ: “Bộ Luật Hàng hải 2015 quy định Ban Quản lý và khai thác cảng thực hiện cả hai chức năng là quản lý nhà nước và kinh doanh đã tạo ra một mô hình tổ chức hoàn toàn mới, chưa được quy định trong các luật về tổ chức bộ máy nhà nước như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Doanh nghiệp”.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nội dung dự thảo báo cáo nói trên về việc chưa xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Hàng hải Việt Nam về Ban Quản lý và khai thác cảng vào Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2017.

“Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang tổng kết việc thực hiện Bộ Luật Hàng hải 2015 để đánh giá đầy đủ, toàn diện về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.Trong đó, sẽ nghiên cứu để bổ sung các quy định liên quan tới Ban quản lý và khai thác cảng để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai trong thời gian tới”, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho hay.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hiện nay có một số hình thức đầu tư, quản lý khai thác cảng biển đang được áp dụng tại Việt Nam, bao gồm: Nhà nước đầu tư cảng biển và cho thuê: Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, thu tiền cho thuê kết cấu hạ tầng và sử dụng nguồn này để tái đầu tư.

Tư nhân đầu tư khai thác cảng biển: Các công ty tư nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước, tự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và tự tổ chức quản lý khai thác cảng biển.

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư và khai thác cảng biển: Doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước trước cầu cảng và được giao toàn bộ kết cấu hạ tầng bến cảng biển và trang thiết bị sau cảng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-gtvt-len-tieng-ve-de-nghi-cua-hai-phong-thanh-lap-ban-quan-ly-khai-thac-cang-bien-2022820113443416.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/