15:21 | 06/09/2019

BIDV dự kiến mua lại 4.000 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2014

Đây là số trái phiếu được phát hành vào ngày 19/9/2014, với giá trị 4.000 tỉ đồng và có kì hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm. Trước đó vào tháng 8, BIDV đã mua lại 3.300 tỉ đồng trái phiếu phát hành đợt 1 năm 2014.

20170908100719-9a3 (1)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ 4.000 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 2 năm 2014 vào ngày 19/9/2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.

Trái phiếu được phát hành vào ngày 19/9/2014, với giá trị 4.000 tỉ đồng, có kì hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm.

Trước đó vào ngày 8/8, BIDV cho biết đã thực hiện mua lại toàn bộ 3.300 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014. Đây cũng là trái phiếu có kì hạn 10 năm 1 ngày và có quyền mua lại sau 5 năm.

Cách đây không lâu vào cuối tháng 8, BIDV thông báo sẽ phát hành ra công chúng 3.000 tỉ đồng trái phiếu trong đợt 1/2019 gồm 2.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo, thanh toán bằng đồng VND, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn tự có cấp 2 theo qui định hiện hành.

Trước đó, trong tháng 6, BIDV đã phát hành riêng lẻ thành công 200 tỉ trái phiếu dài hạn. Trong đó gồm 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bidv-du-kien-mua-lai-4000-ti-dong-trai-phieu-tang-von-cap-2-nam-2014-20190906152151135.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/