08:34 | 07/11/2019

BĐS dẫn đầu thu hút FDI TP HCM trong 10 tháng đầu năm

Tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, kinh doanh bất động sản dẫn đầu về vốn FDI với trên 455 triệu USD.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019 của Tổng Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng kí cấp phép mới và tăng vốn tại TP HCM tính đến ngày 20/10/2019 đạt gần 1.786 triệu USD, cao gấp đôi so với cùng kì năm trước.

Trong đó, có 1.046 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP HCM với tổng vốn đăng kí đạt 1.068 triệu USD và 256 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng gần 718 triệu USD.

Ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục dẫn đầu về vốn với 41 dự án, đạt trên 455 triệu USD và chiếm 42,6% tổng vốn được cấp phép mới. Ngành xây dựng có 30 dự án, đạt 14,9 triệu USD, chiếm 1,4% tổng vốn được cấp phép mới.

Trước đó trong 9 tháng đầu năm, tính đến ngày 20/9/2019, kinh doanh BĐS đã dẫn đầu về vốn với 36 dự án, đạt 370 triệu USD, tương ứng chiếm 38,8% tổng vốn được cấp phép mới.

FDI-BDS-edit

Vốn FDI được cấp phép mới theo lĩnh vực tại TP HCM 10T/2019 (Đvt: Triệu USD). Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bds-dan-dau-thu-hut-fdi-tp-hcm-trong-10-thang-dau-nam-20191106163912083.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/