16:00 | 02/11/2019

10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 6,6 tỉ USD, trong đó số dự án cấp mới là 696 dự án, vốn đăng ký cấp mới là 0,943 tỉ USD.

10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI - Ảnh 1.

10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 6,6 tỷ USD, trong đó số dự án cấp mới là 696 dự án, vốn đăng ký cấp mới là 0,943 tỷ USD.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/10-thang-nam-2019-ha-noi-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-20191102151237286.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/