03:29 | 18/04/2021

Vốn ODA năm 2020 của Hàn Quốc giảm 8,7% do đại dịch COVID-19

Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc dành cho nước ngoài đã giảm 8,7% xuống 2,25 tỷ USD vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Số liệu của 29 quốc gia thành viên Ủy ban viện trợ phát triển (DAC) thuộc OECD cho thấy, tổng vốn ODA của Hàn Quốc dành cho các đối tác nước ngoài (ODA song phương) trong năm 2020 ở mức 1,76 tỷ USD, giảm 5% so với năm trước. 

Trong khi đó, đóng góp cho các tổ chức và thể chế đa phương của Hàn Quốc giảm 19,9% xuống 490 triệu USD.

Về tổng vốn ODA năm ngoái, Hàn Quốc xếp thứ 16 trong số các thành viên DAC, giảm một bậc so với năm 2019. Tỷ lệ ODA so với Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của nước này ở mức 0,14%, giảm 0,01 điểm phần trăm.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã thu hẹp tổng thể các chương trình hỗ trợ và giảm đóng góp cho các ngân hàng phát triển khu vực.

Theo số liệu của OECD, các quốc gia châu Á chiếm 50% số ODA song phương của Seoul trong năm ngoái, châu Phi và khu vực Trung - Nam Mỹ lần lượt chiếm 22,8% và 7,6%.

Tổng các khoản vốn ODA của tất cả các thành viên DAC trong năm 2020 đạt 161,2 tỷ USD. Tỷ lệ ODA/GNI trung bình được ghi nhận là 0,32%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/von-oda-nam-2020-cua-han-quoc-giam-87-do-dai-dich-covid-19-20210417220140556.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/